Wizyta uczniów katowickiego IX LO z Oddziałami Integracyjnymi na poletkach doświadczalnych IETU w Bytomiu

Uczniowie pierwszej klasy IX LO zobaczyli czteroletnią plantację eksperymentalną nowatorskich genotypów miskanta uzyskanych z nasion oraz miskanta olbrzymiego, prowadzoną na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Zobaczyli również poletka, na których uprawiane są ślazowiec pensylwański, proso rózgowate i spartina preriowa. Wykorzystanie biomasy roślinnej do celów energetycznych stale wzrasta ze względu na atrakcyjność tego paliwa jako zasobu odnawialnego.

Dr Jacek Krzyżak przedstawił jak prowadzone są badania nad możliwością uprawy roślin energetycznych na glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Podkreślił, że jak pokazały ponad piętnastoletnie badania prowadzone przez IETU, niektóre gatunki roślin energetycznych posiadają specyficzne mechanizmy umożliwiające pobieranie i gromadzenie w tkankach pierwiastków toksycznych, np. ołowiu i kadmu. Wykorzystanie terenów rolniczych oraz nieużytków poprzemysłowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi pod uprawę roślin na cele energetyczne może przynieść pozytywny efekt zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny.

Plantacje roślin energetycznych powstały w ramach dwóch projektów realizowanych przez IETU: Phyto2Energy – Zastosowanie procesu fitoremediacji w produkcji plonu energetycznego na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako lokalnego źródła energii oraz MISCOMAR – Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość oraz wpływ na glebę.


do góry