IETU na wydarzeniach COP24

W czasie trwającego szczytu klimatycznego odbywa się wiele wydarzeń dodatkowych, które tworzą przestrzeń dla szerokiej debaty na temat najważniejszych obszarów omawianych podczas oficjalnej agendy COP24. Przedstawiciele IETU są obecni na tych wydarzeniach.

  • 4-5 grudnia – Piotr Cofałka, dyrektor IETU ds. badań i rozwoju weźmie udział w EEC Green (Park Inn By Radisson Katowice)
  • 5 grudnia – dr Anna Starzewska-Sikorska, na konferencji Revita Metropolis, którą przygotowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zaprezentuje doświadczenia w zakresie współpracy pomiędzy różnymi realizatorami działań rewitalizacyjnych zdobyte w trakcie projektu LUMAT oraz ich przełożenie na proces adaptacji do zmian klimatu miast
  • 5 grudnia – Izabela Ratman-Kłosińska, podczas Dnia Innowacji COP24, będzie uczestniczką sesji Gospodarka o obiegu zamkniętym i zmiany klimatu. Polski wkład we wdrażanie Porozumienia paryskiego, organizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i weźmie udział w dyskusji panelowej
  • 8 grudnia – dr Anna Starzewska-Sikorska, podczas Dnia Miasta COP24, podczas sesji Interreg contributions to climate change adaptation (Pawilon UE) przedstawi działania zrealizowane w ramach projektów LUMAT oraz CIRCUSE
  • 8 grudnia – dr Janina Fudała, podczas Dnia Miasta COP24 weźmie udział w sesji Challenges related to climate change - in the region and the city  (Pawilon Polski) i przedstawi referat „Działania województwa śląskiego w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń objętych konwencją w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości oraz konwencją ramową w sprawie zmian klimatu”
  • 8 grudnia – dr Ewa Błaszczyk weźmie udział w debacie nt. konsekwencji zdrowotnych zmiany klimatu i ich przeciwdziałaniu podczas konferencji „Zmiana klimatu i zdrowie. Wyzwania dla sektora zdrowia w Polsce” zorganizowanej przez Health and Environment Alliance (HEAL) w partnerstwie z Global Climate and Health Alliance, stowarzyszeniem Pro Silesia oraz Koalicją Klimatyczną (Rektorat Uniwersytetu Śląskiego)
  • 10 grudnia – Piotr Cofałka, dyrektor IETU ds. badań i rozwoju weźmie udział w konferencji „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” organizowanej przez Polską Akademię Nauk, Papieską Akademię Nauk oraz francuskie Krajowe Centrum Badań Naukowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
  • 12 grudnia – Jan Skowronek, dyrektor IETU będzie obecny na panelu dyskusyjnym Ochrona klimatu w przemyśle (Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego)
  • 12 grudnia – dr Janina Fudała weźmie udział w konferencji Ochrona powietrza w kontekście zmian klimatu organizowanej prze Polską Izbę Ekologii
  • do 14 grudnia – w IETU trwają warsztaty dla uczniów katowickich szkół ponadpodstawowych „Co należy wiedzieć o klimacie?”

do góry