Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lipca 2020 zmarł w wieku 70 lat prof. dr hab. Ryszard Janikowski, długoletni pracownik Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lipca 2020 zmarł w wieku 70 lat prof. dr hab. Ryszard Janikowski, długoletni pracownik Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Prof. Ryszard Janikowski przez 32 lata był naszym Kolegą i współpracownikiem. Charakteryzowała go ogromna wiedza, stale widoczna pasja i dociekliwość badawcza oraz erudycja i zacięcie polemiczne. Uśmiechnięty, życzliwy, zaangażowany w pracę naukową i dydaktyczną. Był inicjatorem wielu nowych kierunków badań w Instytucie związanych z zarządzaniem środowiskowym oraz zrównoważonym rozwojem terenów zdegradowanych przez przemysł. Był prekursorem tworzenia w Polsce metody oceny oddziaływania na środowisko, która stała się następnie obowiązująca, jako narzędzie wspierające decyzje o lokalizacji przedsięwzięć. Prof. Ryszard Janikowski razem dr Markiem Korczem pod koniec lat 90. XX wieku stworzyli wizję i podejście do systemowego rozwiązania problemu odnowy terenów poprzemysłowych. Niektóre z proponowanych przez nich rozwiązań dopiero teraz są wprowadzane do przepisów prawa i zarządzania.

Interesował się i śledził procesy zmieniającego się świata, aby następnie poszerzać wiedzę i rozwijać nowe metody odpowiadające na wyzwania współczesnego świata. Zawsze miał szerokie spojrzenie na środowisko jako system, bardzo wcześnie dostrzegał też potrzebę wyceny trudno mierzalnych skutków działań człowieka. Słynne Jego powiedzenie to: „ile wart jest zapach świeżo skoszonej trawy?”

Wszyscy, którzy mieliśmy okazję współpracować z Prof. Ryszardem Janikowskim mamy w pamięci stałe, zawsze bardzo żywe i merytorycznie inspirujące dyskusje, którymi motywował nas do samorozwoju. Zostanie zapamiętany, jako wieloletni szef, kolega i przyjaciel, wykładowca, kierownik prac naukowych, promotor prac doktorskich, autor oraz redaktor monografii i publikacji naukowych. Prywatnie osoba dowcipna, krytyczny obserwator życia publicznego i gospodarczego w kraju i na świecie.

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Ryszard Janikowski

3.04.1950-21.07.2020

 

 

Wiek dwudziesty pierwszy to czas, kiedy znajdujemy się w drodze do innej nowoczesności; to czas, kiedy powoli zanurzamy się w ponowoczesność. To podążanie w kierunku post–post-industralnym, post-moderniznu, post-nowoczesności. Post, po, poza czy późny to fragmenty słów-kluczy naszych czasów. Czasów postindustrialnych ze społeczeństwem ponowoczesnym, czasu głębokich i wszechogarniających przemian, czasu przekraczania i wychodzenia poza.

(Ryszard Janikowski, 2003)

 

Absolwent Politechniki Śląskiej (1974). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1993 na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". Tytuł profesora został mu nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 22 stycznia 2007 w obszarze nauk ekonomicznych.

W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych pracował w latach 1975-2007, ponadto dzielił się swoja wiedzą i doświadczeniem pracując na Politechnice Częstochowskiej, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu; oraz na Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Był promotorem i recenzentem prac magisterskich, doktorskich i habilitacji.

W IETU zajmował się problematyką zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności analizy i syntezy systemowej, wielokryterialnych procedur oceny, teoretycznych podstaw polityki ekologicznej oraz teorii antropopresji przede wszystkim dotyczącej zarządzania terenami zdegradowanymi, a także równoważenia konsumpcji. Prowadził również prace z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla wszystkich typów przedsięwzięć, w tym lokalnych, planów, polityk i strategii.

W Instytucie latach 2001-2004 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej IETU, a w latach 2005-2007 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej IETU. Ponadto był Przewodniczącym Związków Zawodowych Solidarność. Działał w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Komitecie Technicznym nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego oraz Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A., w którym był przewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Eko-Znaku (eco-label).

Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wydawnictwach monograficznych.

 

Pogrzeb odbędzie się dnia 25.07.2020 r. o godz. 11.00 w Katowicach, w kościele Piotra i Pawła. Miejsce pochówku na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

 

 


do góry