#InfoSMOG-MED

Trwają prace nad przygotowaniem systemu informatycznego w postaci platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego InfoSMOG-MED. IETU w postepowaniu przetargowym wyłonił wykonawcę, którym jest firma Evertop Sp. z o.o.

Celem projektu InfoSMOG-MED jest opracowanie oraz wdrożenie cyfrowej platformy informacyjno-edukacyjnej i aplikacji mobilnej dostarczających informacji użytkownikom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza, a także o zagrożeniach zdrowotnych.

Obecnie prace koncentrują się na opracowaniu projektu systemu informatycznego, a w szczególności na określeniu jego funkcjonalności. Ponadto eksperci IETU pracują nad uruchomieniem modelu prognostycznego jakości powietrza w siatce 2x2 km, na który składają się model emisyjny, model prognozy meteorologicznej WRF, model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń CALPUFF. System zostanie oddany do testowania we wrześniu br.

Użytkownicy platformy internetowej i aplikacji mobilnej w przypadku prognozy przekroczenia norm jakości powietrza i wystąpienia zagrożenia zdrowotnego dla konkretnych podanych przez siebie lokalizacji otrzymają komunikat – zalecenie o sposobie postępowania/zachowania w czasie trwania zagrożenia w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych.

Zobacz opis projektu InfoSMOG-MED

 


do góry