Zapraszamy do publikacji artykułów w wydaniu specjalnym International Jurnal of Environmenatl Research and Public Health – Soil Contamination and Ecotoxicity

Z przyjemnością informujemy, że przygotowywane jest specjalne wydanie czasopisma International Jurnal of Environmenatl Research and Public Health (IF 2,849) zatytułowane “Soil Contamination and Ecotoxicity”. Wydanie w całości poświęcone będzie problematyce zarządzania zanieczyszczonymi glebami i wdrażania efektywnych ekonomicznie technik remediacyjnych.

Do redakcji wydania specjalnego IJERPH „Soil Contamination and Ecotoxicity” jako Guest Editors zostały zaproszone: dr hab. Bożeną Smreczek, IUNG, dr hab. Alicja Kicińską, AGH oraz dr hab. inż. Eleonora Wcisło, prof. IETU.

Więcej informacji na temat specjalnego wydania wraz odnośnikami zawierającymi instrukcje dla autorów oraz formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie wydawnictwa.

Termin nadsyłania artykułów - 31 maja 2021.

Pobierz ulotkę (pdf)

International Jurnal of Environmenatl Research and Public Health (IJERPH) to recenzowane, punktowane czasopismo, koncentrujące się na publikowaniu informacji naukowo-technicznych dotyczących wpływu zjawisk przyrodniczych i czynników antropogenicznych na jakość naszego środowiska, współzależności między zdrowiem środowiska a jakością życia, a także społeczno-kulturowych, politycznych, ekonomicznych oraz kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem środowiskiem, medycyną środowiskową i zdrowiem publicznym. Artykuły opublikowane w IJERPH są rozpowszechniane na warunkach Open Access, Creative Commons Attribution License.

Dear Colleagues,

An increasing world’s population of people and a rising demand for agricultural products and other goods provided by industry lead to an increased pressure on soils in every region. One of the main threat affecting soils on the local and global scale is pollution influencing soil functions and ecosystem services, causing deleterious effects towards soil organisms and substantially affecting human health.

Pollutants are released to the environment from many sources, such as accidental leaching from landfill or oil spills, the excessive usage of fertilizers and pesticides, irrigation with untreated water, application of sewage sludge, atmospheric deposition, especially in incomplete combustion of fossil fuels and biomass, transportation, and nuclear accidents. Pollutants in soils usually create a mixture inducing a different response from that of single substances which ranging from innocuous to toxic. For many emerging pollutants, the effect on living organisms, their dissipation rates, aging processes, degradation pathways and formation of by-products which may influence their toxicity are still unknown. In many countries, soil quality criteria of pollutant concentrations are supported by risk assessment tools. Such approaches apply various field investigations, laboratory studies, and models enabling prediction of the extent to which the soil pollution poses a real risk to the environment and human health.

This Special Issue provides information for better management of polluted soils and implementation of economically effective remediation techniques in order to ensure the living organisms safe and healthy conditions.

Dr. Bożena Smreczak
Prof. Dr. Alicja Kicińska
Prof. Dr. Eleonora Wcisło
Guest Editors


do góry