Zapraszamy na Warsztaty – Nowe modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym dla zrównoważonego budownictwa miejskiego, 21.07.2022

Warsztaty są organizowane w ramach projektu Cindirela, który skupia się na zagadnieniach tworzenia i wdrażania nowych modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym dla wzmacniania zrównoważonego budownictwa miejskiego.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli administracji publicznej, nauki, przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami (odbieranie i zbieranie, transport, przetwarzanie, odzysk i recykling), branżowych instytucji i stowarzyszeń z sektora budowlanego, instytucji certyfikujących, firm budowlanych i innych podmiotów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką odpadów i materiałów budowlanych wytwarzanych z odzyskiwanych surowców wtórnych.

W celu poznania opinii uczestników Warsztatów w zakresie ogólnych zagadnień, problemów i potrzeb w gospodarce odpadami budowlanymi w Polsce przygotowana została krótka, anonimowa ankieta. Zachęcamy do jej wypełnienia - link do ankiety

W projekcie dokonano m.in. oceny możliwości odzysku surowców z różnych strumieni odpadów i ich wykorzystania w budownictwie miejskim dla sześciu regionów: Maribor (Słowenia) Sisak-Moslovina (Chorwacja), Madrid-Heneras (Hiszpania), Trento (Włochy), Katowice (Polska) oraz Amsterdam (Holandia). Wybrane nowe materiały budowlane wytworzone na bazie surowców wtórnych odzyskanych z odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów przemysłowych, frakcji tzw. ciężkiej z odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych - przetestowano w ramach działań demonstracyjnych w branży budowlanej w Słowenii, Chorwacji i Hiszpanii.

W ramach projektu powstaje zintegrowany system obsługi Cinderela One-Stop-Shop (CinderOSS), który będzie stanowił centrum wiedzy dla firm budowlanych oraz producentów materiałów budowlanych zainteresowanych wdrożeniem nowego modelu biznesowego wprowadzającego surowce wtórne do obiegu gospodarczego. Będzie on obejmował szeroki zakres zagadnień, zebranych w moduły tematyczne, między innymi:

 • produkcyjno-budowlany
 • badawczo-rozwojowy
 • rynkowo-prawny
 • platformę kojarzenia partnerów biznesowych

Celem warsztatów jest przedstawienie kluczowych wyników realizowanego Projektu, wdrożonych modeli biznesowych, oraz zaprezentowanie zasady działania i funkcjonalności tworzonego narzędzia CinderOSS. Oprócz wymienionych modułów, narzędzie zawiera krótkie opisy wdrożonych, przykładowych modeli biznesowych i technologii. Istnieje możliwość wprowadzenia tam krajowych innowacyjnych rozwiązań i zastosowań promujących przedsięwzięcia z przedmiotowego zakresu. W ramach Warsztatów w otwartej dyskusji możliwa będzie prezentacja takich rozwiązań. Przeanalizowane będą również możliwości wdrożenia wypracowanych w Projekcie narzędzi do krajowych praktyk w tym zakresie.

Opinie uczestników warsztatów umożliwią pełniejsze dostosowanie usług systemu do potrzeb wszystkich uczestników procesu wytwarzania i wykorzystania wyrobów budowlanych zawierających surowce pochodzące z odzysku. Udoskonalenie systemu niewątpliwie może zwiększyć jego funkcjonalność dla użytkowników i przyczynić się do poprawy skuteczności wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, co jest zarówno istotne dla przedsiębiorców jak i samorządów, które zobligowane są do uzyskiwania wymaganych prawnie poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów.

 

Termin Warsztatów
21 lipca 2022, godz 10:00-13:00

 

Warsztaty odbędą się w systemie hybrydowym:

 • w siedzibie IETU przy ul. Kossutha 6 w Katowicach, sala 121
  (termin rejestracji do 19 lipca),
 • dostęp on-line poprzez platformę MS Teams
  (termin rejestracji do 20 lipca, link zostanie przesłany przed spotkaniem)

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zarejestruj się na warsztaty poprzez formularz on-line

 

Program spotkania:

9:50 – 10:00 Rejestracja uczestników, podłączenie zdalne Teams

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników i ogólne przedstawienie profilu działalności IETU

10:10 – 10:45 Prezentacja projektu Cinderela oraz narzędzia CinderOSS

10:45 – 11:00 Przedstawienie wyników ankiety

11:00 – 12:50 Pytania, uwagi i dyskusja, w tym:

 • możliwość prezentacji innowacyjnych, stosowanych w Polsce rozwiązań w szeroko pojętym budownictwie, pracach inżynieryjnych, rekultywacyjnych i innych inwestycjach,
 • podejście do zagadnienia wykorzystania materiałów z recyklingu z punktu widzenia władz publicznych i administracji,
 • podejście do zagadnienia wykorzystania materiałów z recyklingu z punktu widzenia recyklerów, wytwórców i użytkowników produktów.

12:50 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Informujemy że dla zainteresowanych uczestników, przygotowane i przesłane zostaną w formie elektronicznej Certyfikaty udziału w Warsztatach (prosimy o zaznaczenie w Formularzu Rejestracyjnym chęci otrzymania takiego certyfikatu)

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt ze strony IETU

Marek Matejczyk - tel. 32 254 60 31 w. 235, e-mail.:
Lidia Sieja - tel. 32 254 60 31 w. 176, e-mail.:
Mariusz Kalisz - t
el. 32 254 60 31 w. 278, e-mail.:

 

 


do góry