Program Horyzont Europa – Spotkanie dotyczące upowszechniania uczestnictwa i szerzenia doskonałości w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Dyrektor IETU - dr hab. MartaPogrzeba, profesor Instytutu uczestniczyła w dniu 14.07.2022 w spotkaniu Grupy Fokusowej dla Polski Programu Horyzont Europa – Upowszechnienie uczestnictwa i szerzenie doskonałości (Widening Participation and Spreading Excellence).

W ramach spotkania zweryfikowano oraz omówiono wyniki pochodzące z ankiety dot. poglądów i doświadczeń w Programie Horyzont Europa. Jednocześnie uczestnicy spotkania wspólnie analizowali pomysły, które mogą poprawić uczestnictwo w tym Programie.

Działania na rzecz zwiększania uczestnictwa i rozpowszechniania doskonałości w ramach Horyzontu Europa mają przyczyniać się do budowania potencjału badawczego i innowacyjnego krajów pozostających w tyle. Beneficjenci tych działań będą mogli wzmocnić swój potencjał naukowy i organizacyjny w projektach badawczych i innowacyjnych, zwiększyć uczestnictwo w międzynarodowych konsorcjach, dołączać do sieci współpracy oraz tworzyć nowe. Mogą unowocześniać swoje systemy badań i innowacji, wzmacniając je i umożliwiając UE jako całości wspólny postęp, zgodnie z celami polityki Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jednocześnie będą promować tworzenie sieci i dostęp do doskonałości.

Więcej informacji o Programie

 

 

 


do góry