Zaproszenie na Webinarium IETU – Możliwość odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych – 21 września 2023

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Mariola Saternus, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Metalurgii i Recyklingu
Autorzy: M. Saternus, A. Fornalczyk, W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka

Katalizatory samochodowe to obecnie jeden z podstawowych elementów każdego pojazdu. Funkcje katalityczne pełnią tam głównie platyna, pallad i rod. Rosnące ceny wydobycia tych metali szlachetnych oraz zmiany przepisów recyklingowych w państwach Unii Europejskiej skutkują wymogiem odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych. Problematyka ta jest o tyle ważna, że obecnie popyt na platynowce przekracza ich podaż, zaś do produkcji katalizatorów samochodowych zużywa się 38% światowego zapotrzebowania na platynę oraz do 80% światowej produkcji palladu i rodu.

W prezentacji zostaną przedstawione metody odzysku platynowców na drodze piro- i hydrometalurgicznej. Z jednej tony katalizatorów można uzyskać około dwóch kilograma platynowców, głównie platyny i palladu. Sam proces odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów stanowi obszar badań laboratoryjnych, dążących do ulepszania istniejących metod i technologii. Przybliżona zostanie innowacyjna zmodyfikowana metoda metalu zbieracza, która polega na umieszczeniu nośników katalizatorów w ciekłym metalu, który krążąc w obiegu zamkniętym, wypłukuje platynowce dzięki wykorzystaniu wirującego pola elektromagnetycznego. W porównaniu do tradycyjnie stosowanych metod odzysku platynowców proponowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie niższej temperatury procesu oraz prowadzi do wzrostu stężenia platynowców do wartości gwarantujących opłacalność ich ekstrakcji.

Program_webinarium

Webinarium organizowane we współpracy z Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Oddział w Katowicach.

Data: 

21 września 2023, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 20 września 2023 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry