Zaproszenie na Webinarium IETU – Inwentaryzacja zieleni przy pomocy danych teledetekcyjnych – doświadczenia płynące z inicjatywy Miasto z Klimatem – 20 czerwca 2023

Prowadzący: dr inż. Mariusz Ciesielski, mgr Krzysztof Mitelsztedt, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Raszyn

Podstawą sprawnego zarządzania zielenią w mieście, a także podejmowania decyzji o charakterze strategicznym jest wiedza na temat już istniejących zasobów. Tradycyjnym źródłem informacji o ilości i jakości zieleni w miastach jest inwentaryzacja terenowa. Dostarcza ona najbardziej szczegółowej informacji o zieleni, jednak jest procesem zarówno czaso- jak i kosztochłonnym. Rozwój technologii zdalnego pozyskiwania danych spowodował, że kompleksową lub częściową inwentaryzację zieleni w mieście można przeprowadzić przy wykorzystaniu takich danych jak zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne i skanowanie laserowe.

Instytut Badawczy Leśnictwa dla wybranych miast biorących udział w inicjatywnie Miasto z Klimatem przygotował pakiet analiz o nazwie „Zielone miasto”. Celem analiz było przekazanie miastom możliwie najbardziej szczegółowej informacji na temat:
• ilości zieleni w mieście (np. liczba drzew, powierzchnia koron, zasoby zieleni na mieszkańca),
• jakości zasobów zieleni (stan zdrowotny),
• zmian zieleni miejskiej w ujęciu czasowym i przestrzennym,
• dostępności zieleni miejskiej.

Analizy przeprowadzono na już istniejących danych przestrzennych, w tym głównie danych z lotniczego skanowania laserowego i zdjęć lotniczych. Dane przestrzenne przetworzono przy wykorzystaniu możliwie najlepszych dostępnych algorytmów. Ostateczna dokładność otrzymanych wyników zależała głównie od aktualności i jakości dostępnych danych przestrzennych.

Program_webinarium

 

 

Data: 

20 czerwca 2023, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 19 czerwca 2023 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry