Mikrobiologiczne aspekty biologicznego oczyszczania ścieków z procesu podziemnego zgazowania węgla – UCGWater+, 16.05.2024

Prowadzący: Mikołaj Glaser – Uniwersytet Śląski, Łukasz Jałowiecki – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

W ramach międzynarodowego projektu o akronimie UCGWATERplus, pt. „Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji” wyizolowano metodą scriningu i zidentyfikowano metodami molekularnymi bakterie rozkładające związki fenolowe. Następnie, bakterie te wykorzystano w oczyszczaniu metodą bioagumentacji środowisk zanieczyszczonych związkami fenolowymi, m.in. wód koksowniczych.

W ramach badań wyizolowano około 100 szczepów z wód pochodzących z podziemnego zgazowania węgla, silnie zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi i fenolowymi. Wśród zidentyfikowanych bakterii, dominującymi były bakterie z rodzaju Paenibacillus i Bacillus.

Na podstawie charakterystyki biochemicznej (m.in. produkcja biosurfaktantów, enzymów), metabolicznej (analiza płytek Eco i mikromacierzy fenotypowych PMs, Biolog) oraz oceny biodegradacji fenolu warunkach laboratoryjnych wyizolowano 3 szczepy bakteryjne – Paenibacillus humicus Au34, Paenibacillus pasadenensis SAFN-007 oraz Staphyloccocus warneri DK13. Wybrane szczepy bakteryjne wykorzystano do oczyszczania ścieków koksowniczych w skali półtechnicznej w 19L – bioreaktorze BIOFLO 415. Zmiany stężenia fenolu monitorowano z wykorzystaniem chromatografii cieczowej. Natomiast, zmiany toksyczność oczyszczanego ścieku oznaczano z wykorzystaniem aparatu Microtox.

Więcej o projekcie UCGWATERplus na stronie internetowej: https://ietu.pl/projekty_post/ucgwaterplus/

Program webinarium

 

Data: 

16 maja 2024, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 15.05.2024 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry