Zaproszenie | Seminarium IETU – Dlaczego sprawiedliwa transformacja sektora wydobywczego jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Śląska?, Katowice 28.02.2019

Według analiz województwo śląskie może w kolejnych dekadach osiągnąć poziom rozwoju zbliżony do zamożnych państw Europy Zachodniej tj. Niemcy i Francja. Wymaga to jednak dokończenia transformacji społeczno-gospodarczej i zmierzenia się z czterema wyzwaniami:

  • ekonomicznym – dalszy rozwój konkurencyjnej bazy przemysłowej oraz usług rynkowych;
  • demograficznym – niezbędne powstrzymanie spadku liczby mieszkańców regionu oraz procesu szybkiego starzenia się ludności, występujących szczególnie intensywnie w ośrodkach, które w przeszłości opierały swój rozwój na górnictwie;
  • społecznym – poprawa jakości życia w regionie wymagająca rozwiązania problemu bardzo wysokiego zanieczyszczenia powietrza, a także wsparcia obszarów cechujących się wysokim bezrobociem, ubóstwem;
  • malejącą rolą górnictwa – odchodzenie od węgla w polskiej energetyce jest nieuchronne. W celu uniknięcia negatywnych skutków dla regionu i pracowników konieczne jest ustalenie i ogłoszenie planu wygaszania kopalń i zaproponowanie pracownikom wsparcia w poszukiwaniu alternatywnego zatrudnienia.

Te zmiany wymagają wizji i długofalowej polityki rozwoju regionalnego. W trakcie spotkania przedstawione będą rekomendacje kształtowania tej polityki, przygotowane na podstawie raportu „Od restrukturyzacji do trwałego wzrostu. Przypadek Górnego Śląska”  autorstwa Fundacji Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (Wise Europa) na zlecenie WWF Polska.

Poruszymy tematykę sprawiedliwej transformacji, teorię, zastosowanie i  jej rolę w międzynarodowej polityce klimatycznej.

Projekt „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” realizowany przez WWF Polska dla województwa górnośląskiego jest częścią działań Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

 

Prowadząca: Marta Anczewska, WWF Polska

 

Data i miejsce seminarium: 
28 lutego 2019, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 26 lutego 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach Otwartych IETU


do góry