Baner_Misja_zdrowa_gleba

#Zdrowa gleba i bezpieczeństwa żywności – dyskusja na Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Oddział PAN w Katowicach

Wyzwania naukowe misji “Soil Health and Food” programu HORYZONT EUROPA 2021-2027 były przedmiotem dyskusji członków Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Oddział PAN w Katowicach.

Raport misji “Soil Health and Food” i wyzwania naukowe w zakresie zdrowych gleb i bezpieczeństwa żywności przedstawiła dr hab. prof. IETU Marta Pogrzeba, która jest przedstawicielem Polski w zarządzie misji „Soil Health and Food” przygotowującej propozycje działań dla programu HORYZONT EUROPA 2021-2027.

W raporcie „Caring for soil is caring for life” przedstawiono główne wyzwania sformułowane przez Radę Misji Zdrowa Gleba i Żywności:

  • Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła - grudzień 2020
  • Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność miast na zmiany klimatu - luty 2021
  • Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu - kwiecień 2021

Dalsza degradacja gleby prowadzi do zniszczenia ekosystemów i zwiększenia podatności społeczeństw na ekstremalne zjawiska pogodowe co może skutkować utratą bezpieczeństwa żywnościowego, a nawet niestabilnością polityczną – podkreśla dr hab. Marta Pogrzeba. – Obecnie degradacja gleby jest dodatkowo nasilana przez skutki zmiany klimatu.

Koncentrowanie badań naukowych i innowacji na przemianach ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz związanych z nimi wyzwaniach społecznych stanowi podstawę do planowania działań służących poprawie jakości gleb i zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego do roku 2030.

 

 


do góry