Care4Waste | Kongres dot. gospodarki odpadami z udziałem IETU – Dominikana, Santo Domingo 4-6 czerwca 2018

W krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC) istnieje konieczność uświadomienia potrzeby wykorzystania odpadów jako wartościowych surowców i wprowadzenie dobrych praktyk, jak również skutecznej polityki gospodarowania odpadami, sprzyjających recyklingowi i odzyskowi materiałów z odpadów powstających na terenach zurbanizowanych dla  poprawy warunków zdrowotnych i czystości środowiska oraz rozwoju w LAC.

Działania w projekcie Care4Waste, którego IETU jest współwykonawcą, mają na celu wypracowanie w LAC rozwiązań organizacyjnych, logistycznych i technicznych w systemach zbierania odpadów, zarządzania infrastrukturą przetwarzania i recyklingu odpadów na bazie wiedzy i rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Jednym z przedsięwzięć organizowanych w ramach projektu jest cykl prezentacji i warsztatów służących wymianie informacji na temat aktualnego stanu gospodarki odpadami w LAC, identyfikacji barier dla odzysku materiałowego oraz możliwości ich pokonania.

W dniach 4-6 czerwca 2018 odbył się na Universidad Federico Henrfquez y Carvajal (UFHEC) w Santo Domingo na Dominikanie – „XIV International Scientific Research Congress” dotyczący gospodarki odpadami. Na organizowanych w ramach Kongresu warsztatach przedstawiciele IETU oraz Fraunhofer w Niemczech skupili się na przeglądzie dobrych praktyk wypracowanych w UE w systemach zbierania odpadów, zarządzania infrastrukturą przetwarzania i recyklingu odpadów z Unii Europejskiej, które można przenieść do LAC. Pracowali również nad modelami biznesowymi i wskazaniem projektów pilotażowych do przeprowadzenia w recyklingu i pozyskiwaniu surowców w sektorze komunalnym.

W Kongresie udział wzięli przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie odpadami – środowisk związanych z edukacją – szkoły, instytucje szkolnictwa wyższego, ekspertów oraz lokalnych władz z LAC.

Transfer europejskich zasad zrównoważonego podejścia w gospodarce odpadami przeniesie się na rozwiązania organizacyjne, logistyczne i techniczne w tej branży, w sferze badawczej, administracji i podmiotów gospodarujących odpadami w krajach Ameryki Łacińskiej i na Karaibach.

Więcej o projekcie Care4Waste na stronie internetowej: care4waste.net

 

Projekt realizowany jest dzięki przyznaniu środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERANet-LAC.

 

Galeria - XIV International Scientific Research Congress, Santo Domingo, Dominikana, 4-6 czerwca 2018


do góry