Porozumienie władz Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Parku Śląskiego na rzecz rewitalizacji terenów zielonych

Władze Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Parku Śląskiego chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych. List intencyjny dotyczący realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju zielonych przestrzeni, ochrony ich potencjału oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych podpisany został w Rudzie Śląskiej 14 kwietnia 2018.

Podpisany dokument to kontynuacja współpracy trzech miast, która przebiegała w ramach projektu „Miasto3”, realizowanego w latach 2013-2015. W ramach przedsięwzięcia samorządy Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic ze środków unijnych opracowały szereg istotnych dokumentów strategicznych. Punktem wyjścia do współpracy był opracowany plan działań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w tzw. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, który tworzą Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice.

Plan działań w zakresie wzmacniania i rozwoju systemu zielonej infrastruktury w tych miastach wraz z analizą i oceną usług ekosystemowych związanych z wdrożeniem systemu powstał w ramach koordynowanego przez IETU – projektu LUMAT. W Planie zawarte są również konkretne działania zaproponowane przez poszczególne miasta.

W Rudzie Śląskiej władze miasta propozycje zadań rewitalizacyjnych, które ujęte zostały w opracowanym planie działań, konsultowały z mieszkańcami w kwietniu 2018. Miasto wstępnie wytypowało do potencjalnej rewitalizacji ponad 180 ha terenów zielonych. Aktualnie w Rudzie Śląskiej trwa lub niebawem rozpocznie się realizacja kilku projektów obejmujących rewitalizację terenów zielonych o łącznej powierzchni  ponad 45 ha. Od początku roku trwają prace na hałdzie przy ul. 1 Maja, na której powstanie teren rekreacyjny, m.in.: industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy na BMX oraz liczne miejsca odpoczynku. Całość inwestycji będzie gotowa jesienią tego roku. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – LUMAT i Trakt Rudzki.

W ramach współpracy między miastami planowane jest ponadto m.in. przeprowadzenie rewitalizacji doliny Bytomki i Kochłówki w Rudzie Śląskiej, zagospodarowanie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Żabie Doły” w Chorzowie, rewitalizacja przestrzeni w rejonie Góry Hugona w Świętochłowicach, czy modernizacja Parku Śląskiego.

 

Ruda Śląska, 14 kwietnia 2018 - podpisanie porozumienia. Zdjęcie: tvs.pl

 

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej projektu LUMAT

FB - facebook.com/lumatproject

LinkedIn - linkedin.com/in/lumat-project

Twitter - twitter.com/Lumat_project

Projekt LUMAT - Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich, otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.


do góry