Zaproszenie | Seminarium IETU – Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego, Katowice 21.06.2018

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, w którym wyznacza nowe kierunki działań mające na celu dużą transformację gospodarki europejskiej. Dokument ten informuje o odchodzeniu od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w której wartość produktów, materiałów i zasobów jest zatrzymywana w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe.

Oczyszczalnie ścieków staną się w przyszłości ważnym ogniwem w gospodarce obiegu zamkniętego. Wdrożenie innowacyjnych technologii do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w procesie oczyszczania ścieków, wpłynie na poprawę bilansu energetycznego całej oczyszczalni oraz stworzy możliwości wykorzystania osadów jako cennego surowca w innych gałęziach przemysłu.

Referaty zaprezentowane na seminarium poruszą problem miejsca jakie aktualnie osady ściekowe zajmują w GOZ oraz zaprezentują kierunki działań w przyszłości w zakresie gospodarki osadami ściekowymi. Przedstawione zostaną zmiany w sposobach zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce i innych krajach europejskich mające na celu maksymalny odzysk energii i materii. Omówione zostaną technologie umożliwiające produkcję: biogazu z osadów na drodze fermentacji metanowej, biopaliw oraz energii w ogniwach mikrobiologicznych. Na seminarium zaprezentowane zostaną również metody wytwarzania z osadów materiałów konstrukcyjnych, odzysku nutrietów oraz innych substancji możliwych do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych.

W programie:

10.40-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.20 Zmiany sposobów zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce i innych krajach europejskich w kontekście odzysku energii i materii – prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak – Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
11.20-11.40 Odzysk energii z osadów ściekowych – dr inż. Anna Grosser – Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
11.40-12.00 Osady ściekowe jako źródło nutrientów, metali ciężkich i innych substancji do odzysku – prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj – Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
12.00-12.30 Dyskusja

 

Data i miejsce seminarium: 
21 czerwca 2018, g. 11.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Zobacz harmonogram wszystkich seminariów w 2018 roku

Więcej o Seminariach Otwartych IETU

 

 


do góry