Chroń dzieci przed ołowiem i kadmem – weź udział w szkoleniu e-learningowym

Częste mycie rąk po zabawie i unikanie jedzenia na placu zabaw to tylko niektóre z zaleceń dla rodziców, opiekunów dzieci, nauczycieli, które ograniczą kontakt dzieci z metalami ciężkimi. Szkolenie e-learningowe przygotowane przez IETU jest dostępne dla wszystkich na platformie e-learningowej pod adresem: http://pe.ietu.katowice.pl. To lekcja o tym, dlaczego metale ciężkie występują w środowisku i jak chronić dzieci przed ich podstępnym działaniem.

Place zabaw na Górnym Śląsku są zanieczyszczone metalami ciężkimi, alarmują naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponad połowa z 400 przebadanych próbek gleby z placów zabaw, boisk szkolnych i terenów rekreacyjnych z 15 śląskich miast była zanieczyszczona ołowiem, kadmem i cynkiem. Dlatego tak ważne i niezbędne są działania ograniczające kontakt dziecka z metalami toksycznymi obecnymi w środowisku, czyli profilaktyka.

Metale ciężkie są groźne

Spośród tych metali dla zdrowia dzieci najbardziej niebezpieczny jest ołów, który niekorzystnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, jest przyczyną zaburzeń rozwoju umysłowego dzieci i obniża poziom IQ. Natomiast kadm ma działanie rakotwórcze i uszkadza nerki. Przewlekłe narażenie, nawet na stosunkowo niskie stężenia toksycznych związków tych metali, może przyczyniać  się do negatywnych zmian w rozwoju dzieci, pogorszenia ich samopoczucia i stanu zdrowia. Najwięcej metali toksycznych wnika do organizmu dziecka przez układ pokarmowy z żywnością oraz z brudem i kurzem z rąk i zabawek.

Działanie ołowiu i kadmu w organizmie dziecka określane są jako podstępne. – podkreśla dr nauk med. Ewa Błaszczyk z IETU. – Względnie niskie dawki metali wnikające do organizmu dziecka na ogół nie wywołują specyficznych objawów chorobowych, a obserwowane zaburzenia funkcjonowania organizmu bardzo często przypisywane są innym czynnikom.

Obserwuj uważnie swoje dziecko. Objawy, które powinny Cię zaniepokoić, a związane z narządami, w których ołów się odkłada to:

  • zaburzenia uwagi i koncentracji (dziecko jest nadpobudliwe, agresywne lub apatyczne),
  • pogorszenie wyników w nauce,
  • zaburzenia mowy i słuchu,
  • częste zmęczenie,
  • brak apetytu,
  • wady postawy (ponieważ ołów zaburza gospodarkę witaminy D),
  • niedokrwistość,
  • bóle brzucha.

Jeśli zaobserwujesz u dziecka powyższe objawy, należy zgłosić się do lekarza!

Profilaktyka jest najważniejsza

O tym wiemy wszyscy, dlatego tak ważne i niezbędne są działania ograniczające kontakt dziecka z metalami toksycznymi obecnymi w środowisku. Rodzice i opiekunowie powinni pilnować, aby dziecko często myło ręce, zwłaszcza po zabawie i przed posiłkami, nie wkładało do ust brudnych rąk, zabawek i nie obgryzało paznokci. Konieczna jest zmiana ubrania po powrocie z placu zabaw. Ważne jest również, aby dzieci bawiły się na placach zabaw, czy boiskach pokrytych trawą lub odpowiednim materiałem zabezpieczającym przed pyleniem z gleby. Należy sprawdzać, czy okresowo wymieniany jest piasek w piaskownicach.

Wszystkich zaniepokojonych tym, jak zanieczyszczenie placów zabaw metalami ciężkimi może wpłynąć na zdrowie dzieci, ale także tych wszystkich, którzy po prostu chcą wiedzieć więcej, zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem e-learningowym Chroń dzieci przed ołowiem i kadmem, które jest dostępne bezpłatnie na platformie e-learningowej pod adresem: http://pe.ietu.katowice.pl. Warunkiem uruchomienia kursu e-learningowego jest rejestracja na platformie. Po otrzymaniu e-maila z hasłem można uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie - Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem

 

 

Monitoring jest niezbędny

Od ponad 20 lat naukowcy z IETU prowadzą badania związane z zanieczyszczeniem środowiska metalami ciężkimi, a szczególnie ołowiem, kadmem, cynkiem i rtęcią. Oceniają także narażenie dzieci na metale ciężkie.

Wiadomo, że związki ołowiu, kadmu czy cynku zgromadzone w glebie zagrażają ludziom obecnie oraz będą zagrażać jeszcze przez wiele lat. W 2013 r. przebadaliśmy ponad 700 dzieci z przedszkoli w Piekarach Śląskich i oceniliśmy na podstawie stężeń ołowiu i kadmu we krwi ich narażenia na te metale. Stwierdzono, że ponad połowa badanych dzieci była narażona na ołów. Natomiast badane dzieci nie były nadmiernie narażone na kadm – informuje dyrektor Jan Skowronek. – W województwie śląskim konieczne jest wprowadzenie stałego monitoringu zawartości metali w glebach placów zabaw przedszkolnych, szkolnych, osiedlowych i miejskich oraz monitoringu zdrowia dzieci na obszarach, na których stężenia ołowiu i kadmu w glebach przekraczają wartości dopuszczalne dla terenów zabudowy mieszkalnej i gleb uprawnych.

Więcej informacji w materiale informacyjno-edukacyjnym Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem


do góry