Nowe publikacje naukowe pracowników IETU

Naukowcy IETU opublikowali drugim półroczu 2017 piętnaście publikacji naukowych. Dotyczyły one  m.in. wyników badań naukowych z obszarów mikrobiologii środowiska, remediacji środowiska oraz odnowy terenów miejskich i przemysłowych w kontekście zmian klimatu.

Hazem M. Kalaji, Gert Schansker, Marian Brestic, Filippo Bussotti, Angeles Calatayud, Lorenzo Ferroni, Vasilij Goltsev, Lucia Guidi, Anjana Jajoo, Pengmin Li, Pasquale Losciale, Vinod K. Mishra, Amarendra N. Misra, Sergio G. Nebauer, Simonetta Pancaldi, Consuelo Penella, Martina Pollastrini, Kancherla Suresh, Eduardo Tambussi, Marcos Yanniccari, Marek Zivcak, Magdalena D. Cetner, Izabela A. Samborska, Alexandrina Stirbet, Katarina Olsovska, Kristyna Kunderlikova, Henry Shelonzek, Szymon Rusinowski, Wojciech Bąba
Czasopismo: Photosynthesis Research,  Tom 132, Zeszyt 1, Kwiecień 2017

Justyna Gorgoń
Czasopismo: Urban Development Issues, Zeszyt 53, 2017, str. 21-26

Jacek Krzyżak, Marta Pogrzeba, Szymon Rusinowski, John Clifton-Brown, Jon Paul McCalmont, Andreas Kiesel, Anja Mangold, Michal Mos
Czasopismo: Civil and Environmental Engineering Reports, Tom 26, Zeszyt 3, 2017

Molenda, I. Ratman-Klosinska, E. Sujova
17th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2017, Tom 17, Zeszyt 51, Wrzesień 2017

Hazem M. Kalajiab, Lydia Račkovác, Viera Paganovác, Tatiana Swoczynad, Szymon Rusinowski, Krzysztof Sitkof
Czasopismo: Environmental and Experimental Botany, Tom 43, Listopad 2017

Daniel Wasilkowski, Anna Nowak, Grażyna Płaza, Agnieszka Mrozik
Czasopismo: PLoS ONE, Styczeń 2017

M. Kowalski, J. Wolany, J. S. Pastuszka, G. Płaza, G. Wlazło, K. Ulfig, A. Malina
Czasopismo: International Journal of Environmental Science and Technology, Tom 14, Zeszyt 10, Październik 2017

Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, E. Dorgeloh, B. Hegedusova, H. Ejhed, J. Magnér, G. Płaza
Czasopismo: Folia Microbiologica, Tom 62, Zeszyt 6, 2017

B. Mendrek, J. Chojniak, M. Libera, B. Trzebicka, P. Bernat, K. Paraszkiewicz, G. Płaza
Czasopismo: Journal of Dispersion Science and Technology, Tom 38, Zeszyt 11

Katarzyna Paraszkiewicz, Przemysław Bernata, Paulina Siewiera, Magdalena Moryl, Lidia Sas-Paszt, Paweł Trzciński, Łukasz Jałowiecki, Grażyna Płaza
Czasopismo: Scientia Horticulturae, Tom 225, Listopad 2017

Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Szymon Rusinowski
Czasopismo: Agriculture and Forestry, Tom 63, Zeszyt 1, 2017

Joanna Chojniak, Izabela Biedroń, Barbara Mendrek, Grażyna Płaza
Czasopismo: E3S Web of Conferences, Tom 22, Zeszyt 00029, Listopad 2017

E. Błaszczyk, I. Fulara, P. Kubiesa
Czasopismo: Air Quality, Atmosphere & Health, Tom 10, Zeszyt 10, Grudzień 2017

Sebastian Werle, Łukasz Ziółkowski, Daniel Bisorca, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Adriana Milandru
Czasopismo: CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, Tom 61, 2017

Stephan Bartke, Alexandra E. Boekhold, Jos Brils, Detlef Grimski, Uwe Ferber, Justyna Gorgon, Valérie Guéring, Franz Makeschinh, Linda Maringd, C. Paul Nathanail, Jacques Villeneuveg, Josef Zeyer, Christoph Schröter-Schlaack
Czasopismo: Science of The Total Environment, Tom 622–623, 2017

Jack Borgulat, Włodzimierz Łukasik, Tomasz Staszewski
w: Sierka E., Nadgórska, Socha A. (Eds). Current  problems  of  environmental  protection,  Assesment  of  the  state  of  environment, Threats of the environment,  Applied technologies in environmental protection, University of Silesia, Katowice, Poland p. 43, 2017


do góry