Chwalimy się – projekt Mod4Grin przewidziany do finansowania

Projekt “Self-sustainable, smart module for city green infrastructure in climate change adaptation” rekomendowany do finansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło wyniki oceny merytorycznej konkurs POLNOR 2019. Projekt Mod4Grin – Self-sustainable, smart module for city green infrastructure in climate change adaptation” w obszarze „Energia, transport i klimat” uzyskał w ocenie merytorycznej 20,5 punktu i jako czwarty na liście rankingowej został zarekomendowany do finansowania.

Bardzo się cieszymy, że projekt Mod4Grin został przewidziany do finansowania. Tym bardziej, że wybrano jedynie siedem projektów spośród siedemnastu złożonych w tym obszarze. Nasz projekt trafia jak widać w zapotrzebowanie dotyczące adaptacji zwłaszcza miast do zmian klimatu, ale daje również możliwość lepszego poznania i zrozumienia interakcji i sprzężeń zwrotnych między urbanizacją, procesami ekologicznymi i zmianami klimatu. Daje również nadzieję na poprawę jakości życia mieszkańców miast – mówią dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, koordynator projektu oraz dr hab. Wojciech Bąba, kierownik projektu.

Projekt przygotowało konsorcjum w składzie IETU (lider), Norwegian Institute of Bioeconomy Research oraz spółka CommLED Solutions z Gliwic

Zdaniem Piotra Cofałki, zastępcy dyrektora IETU ds. badań i rozwoju wynikami badań, które zostaną przeprowadzone w projekcie Mod4Grin będą zainteresowane samorządy miast oraz Ministerstwo Klimatu, gdyż pozwolą one miastom lepiej adaptować się do skutków zmian klimatu.

Więcej: wyniki konkursu POLNOR 2019


do góry