#zdrowagleba – weź udział w badaniu ankietowym

Czego oczekujemy od misji w obszarze zdrowej gleby i żywności, która pracuje nad przygotowaniem Programu Ramowego Horyzont Europa? Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym on-line. To tylko 10 minut!

Na stronie internetowej Misji Zdrowa Gleba i Żywność (Mission Soil Health and Food) znajduje się kwestionariusz ankiety.

Zachęcam Państwa do udziału w tym sondażu – mówi dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, która reprezentuje Polskę w zarządzie Misji Zdrowa Gleba i Żywność. – Gleba ma istotne znaczenie przede wszystkim dla zachowania różnorodności biologicznej, produkcji żywności, retencjonowania wody oraz ochrony klimatu. Mamy zaplanować działania, których efektem będzie wiedza i rozwiązania w zakresie zarządzania glebami w bardziej zrównoważony sposób, aby mogły zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. Chcemy również systematycznie informować o naszych pracach, pokazując że nauka ma znaczenie w codziennym życiu.


do góry