Dyrektor IETU – Jan Skowronek w Zespole regionalnym dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim

IETU został zaproszony do udziału w Zespole regionalnym dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim. Zespołowi przewodniczy marszałek Jakub Chełstowski. W skład zespołu wchodzą również m.in. wicemarszałek Wojciech Kałuża, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele strony rządowej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Głównego Instytutu Górnictwa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Priorytetem zespołu w najbliższej perspektywie będą prace na rzecz włączenia nowych projektów, w tym oddolnych, do planu działań transformacyjnych, czy zacieśnienie współpracy międzyregionalnej w ramach CRiT (Coal Regions in Transition), w tym na poziomie międzynarodowym. Jednym z celów nowego zespołu ma też być lobbing na rzecz pozyskania adekwatnych środków na transformację regionów górniczych w ramach utworzonego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

Projekty zgłaszane w ramach Coal Regions in Transition dotyczą trzech głównych obszarów: restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń tak, aby możliwe było posadowienie tam innych gałęzi przemysłu – przyszłościowych z punktu widzenia regionów i miejsc pracy. Projekty mogą realizować zarówno samorządy, uczelnie czy instytucje badawcze, jak i podmioty gospodarcze.

Więcej informacji o pracy Zespołu

 

 


do góry