COP24 – Interreg contributions to climate change adaptation

Dr Anna Starzewska-Sikorska uczestniczyła 8 grudnia br. w sesji Interreg contributions to climate change adaptation, którą zorganizowali eksperci Programu Interact.

Podczas sesji prezentowano przykłady projektów wspierających działania adaptacyjne zrealizowanych w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Interreg.

Doświadczenia uzyskane przez samorządy oraz jednostki badawcze w trakcie realizacji projektów LUMAT - Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich oraz CIRCUSE - Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów przedstawiła dr Anna Starzewska-Sikorska.

Warto zaznaczyć, że działania rewitalizacyjne wspierają również proces adaptacji miasta do zmian klimatu – mówi dr Anna Starzewska-Sikorska. – Problem narażenia ludności miejskiej na negatywne skutki zmian klimatu będzie narastał, bo coraz więcej osób mieszka w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obecnie 75% ludności Europy. Działania podnoszące odporność miast na negatywne skutki zmian klimatu wymagają, oprócz zintegrowanego podejścia w planowaniu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć, tworzenia partnerstw angażujących podmioty na różnych poziomach zarządzania, które te przedsięwzięcia są w stanie wdrożyć.

Program INTERACT 2014-2020 udziela pomocy eksperckiej administracjom krajowym i instytucjom programowym zaangażowanym w realizację projektów Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegię i Szwajcarię.

W Unii Europejskiej istnieje około 35 programów współpracy terytorialnej, zwanych Interreg, z których organizacje publiczne mogą uzyskać środki finansowe w celu opracowania i wdrożenia konkretnych projektów pozwalających lepiej poznać i przystosować się do zmian klimatu.

Podczas sesji Nebojsa Nikolic, Program Interact oraz Monika Strojecka-Gevorgyan, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podkreślili znaczenie funduszy Unii Europejskiej oraz programów Interreg dla budowania współpracy i zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu oraz adaptacji do skutków zmian klimatu. Przedstawili także informacje jak można uzyskać środki finansowe z programów Interreg.

IETU posiada duże doświadczenie w koordynowaniu takich projektów, co wiąże się również z kreowaniem nowych pomysłów, które przyciągają partnerów naukowych, a co ważniejsze samorządowych – dodaje dr Starzewska-Sikorska. – To pozwala na wspólne zdobywanie środków finansowych z Komisji Europejskiej na ich realizację.

 


do góry