COP24 – Gospodarka o obiegu zamkniętym i zmiany klimatu

Prezentacje i debaty wokół tematyki modelu gospodarki o obiegu zamkniętym były tematem Dnia Innowacji w pawilonie polskim na COP24, organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, który miał miejsce 5 grudnia br. W wydarzeniu wzięła udział Izabela Ratman-Kłosińska, kierująca w IETU Jednostką Weryfikującą Technologie Środowiskowe. W trakcie dyskusji panelowej przedstawiła w jaki sposób można wykorzystać Europejski System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. W panelu udział wzięli Magda Gosk - Ministerstwo Środowiska, Katarzyna Maryniak – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Okrasa - burmistrz Wielunia, Łukasz Waksmundzki - EcoTech System, Michał Jan Cichy - Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

GOZ wymaga rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, które są zasoboszczędne albo wykorzystują surowce wtórne jako zamienniki surowców pierwotnych albo umożliwiają odzysk innych surowców – mówi Izabela Ratman-Kłosińska. – Zapotrzebowanie na te technologie będzie wzrastało i to nie tylko w sektorze dotyczącym gospodarki odpadami, ale także w budownictwie i gospodarce wodnościekowej. ETV umożliwia wiarygodne potwierdzenie skuteczności, a tym samym innowacyjności tych technologii w odniesieniu do rozwiązań stosowanych konwencjonalnie.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla, że światowy trend transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest zgodny z Porozumieniem paryskim, na którego wdrożeniu w życie koncentruje się COP24. Kluczową rolę w tym trendzie odgrywają innowacje, a zmiana wymaga zaangażowania, oprócz administracji publicznej, m.in. przemysłu i organizacji pozarządowych.


do góry