COP24 – Konferencja „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society”

10 grudnia br. podczas konferencji „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” naukowcy i przedstawiciele Kościoła opublikowali tzw. memorandum katowickie, w którym wzywają do podjęcia zdecydowanych działań przeciw ociepleniu klimatu i konieczności zaprzestania eksploatacji paliw kopalnych.

Gośćmi konferencji „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” byli m.in.: Patricia Espinoza – sekretarz wykonawcza Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Valérie Masson-Delmotte – Prezes komitetu naukowego Międzyrządowego Zespołu ds. zmian klimatu, Laurence Tubiana – Prezes i Dyrektor Europejskiej Fundacji Klimatycznej, Mario Molina m – chemik atmosfery laureat Nagrody Nobla, prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. W konferencji wziął udział Piotr Cofałka – zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju.

Konferencję zorganizowali wspólnie: Polska Akademia Nauk, Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych oraz Papieska Akademia Nauk. Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencję otworzyli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce. Trzy sesje tematyczne dotyczyły wyzwań i etycznych aspektów zmian klimatycznych, obecnej wiedzy i badań naukowych nad zmianami klimatu oraz konsekwencji tych zmian dla społeczeństwa.

Laureat Nagrody Nobla prof. Mario Molina z University of California w San Diego powiedział, że „Wśród mitów pokutujących w społeczeństwie jest też przekonanie, że energia z odnawialnych źródeł energii jest znacznie droższa od tej z paliw kopalnych. Stoimy wciąż przed wyzwaniem, jak magazynować energię z wiatru czy słońca, ale technologia w zakresie OZE poszła tak bardzo naprzód, że można dokonywać zmian bez poświęceń". Podsumowując prof. Molina podkreślił „To przemiany tak ważne dla społeczeństwa i gospodarki, że musimy ich dokonać. Możemy to zrobić i musimy tego dokonać, odwołując się do poczucia odpowiedzialności".

Konferencja zakończyła się przedstawieniem „memorandum katowickiego” - oficjalnego stanowiska uczestników konferencji ws. obecnego stanu badań naukowych dot. zmiany klimatu, a także oficjalnego stanowisko Stolicy Apostolskiej na szczyt klimatyczny COP24, wzywającego do podjęcia ambitnych działań przeciw powodowanemu przez człowieka ociepleniu klimatu. „Szybka dekarbonizacja wszystkich sektorów gospodarki ma zasadnicze znaczenie dla zachowania warunków środowiskowych. /…/ Wspieramy długoterminowe działania Unii Europejskiej, które mają na celu uczynić świat wolny od paliw kopalnych” – czytamy w memorandum.


do góry