Dr Anna Starzewska na Kongresie ISOCARP

W mieście Bodo w Norwegii odbył się 54 Kongres ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), który zgromadził około 500 uczestników z całego świata. Tematyka tegorocznego kongresu dotyczyła planowania miast w związku ze zmianami klimatu - Cool Planning: Climate Change and Our Urban Future.

Projekt „Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich” LUMAT został zaprezentowany przez dr Annę Starzewską-Sikorską w kontekście wzmacniania odporności miast na skutki zmian klimatu. Działania proponowane w projekcie, szczególnie te odnoszące się do wzmacniania zielonej infrastruktury lub odsklepiania powierzchni w miastach przyczyniają się do podniesienia tej odporności.

ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Międzynarodowe Stowarzyszenie Urbanistów i Planistów Regionalnych) powstało w 1965 roku. Jego członkowie, pochodzący z ponad 70 krajów świata są wybitni urbaniści i planiści. ISOCARP jest organizacją uznawaną przez ONZ i Radę Europy, mającą status konsultanta UNESCO.  

do góry