Dr Anna Starzewska-Sikorska na konferencji Revita Metropolis

Współpraca miast przy realizacji projektów rewitalizacyjnych była tematem zorganizowanej przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii konferencji Revita Metropolis, która odbyła się 5 grudnia w Byłej siedzibie Muzeum Śląskiego.

Dr Anna Starzewska-Sikorska prezentowała doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu LUMAT. Warto zaznaczyć, że działania rewitalizacyjne wspierają również proces adaptacji miasta do zmian klimatu. Wymagają oprócz zintegrowanego podejścia w planowaniu i realizacji przedsięwzięć, tworzenia partnerstw angażujących podmioty na różnych poziomach zarządzania, które te przedsięwzięcia są w stanie wdrożyć.

Działania realizowane w ramach rewitalizacji wypełniają jednocześnie inne cele, w tym cele adaptacji – podkreśla dr A. Sikorska-Starzewska – Często jednostkowe działanie lub grupa jednorodnych działań prowadzi do osiągnięcia kilku różnych celów. Dobrym przykładem takich działań są odsklepienie gleby (soil unsealing) i wzmacnianiem zielonej infrastruktury miasta, zarówno w formie zagospodarowania docelowego, jak i tymczasowego.

W projekcie LUMAT opracowano Plan działań dla MOF (miejskich obszarów funkcjonalnych) Chorzów – Ruda Śląska – Siemianowice Śląskie. Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia powiązań systemu przyrodniczego miast MOF jako istotnego komponentu Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej.

Łączenie w projektach rewitalizacyjnych problemów dotyczących zdrowia i ochrony klimatu, zwiększa świadomość i zaangażowanie społeczności lokalnych, jednocześnie wpisuje się w lokalne strategie adaptacji do zmian klimatu – dodaje dr A. Sikorska-Starzewska.


do góry