Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

Wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy została zainaugurowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską w październiku br. IETU oraz GIG-PIB w ramach tej współpracy będą gospodarzami wizyt studyjnych przedstawicieli interesariuszy z regionów górniczych Ukrainy. Projekt jest współfinansowany przez Bank Światowy oraz NFOŚiGW.

Spotkanie interesariuszy procesu transformacji regionów górniczych na Ukrainie z przedstawicielami partnerów z Banku Światowego i Komisji Europejskiej oraz strony polskiej – NFOŚiGW, IETU i Głównego Instytutu Górnictwa odbyło się 15 grudnia br. w formie wideokonferencji. W spotkaniu wzięli udział Valentyna Moskalenko, doradca premiera Ukrainy ds. polityki regionalnej, Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW, Michael Stanley i Bryan Land, z Banku Światowego oraz Anna Sobczak, z Komisji Europejskiej DG ENER.

Jego celem było przedstawienie programu wymiany wiedzy opierającego się na serii wizyt studyjnych przedstawicieli ukraińskich regionów węglowych w Polsce. Wizyty, które na razie muszą przyjąć formę zdalnych spotkań, umożliwią ukraińskim uczestnikom poznanie polskich doświadczeń uzyskanych w trakcie trzech dekad przekształceń sektora górniczego związanych z otoczeniem regulacyjnym, organizacyjnym, gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Pozwolą także dowiedzieć się, jak interesariusze w regionach górniczych mogą planować i wdrażać plany transformacji, w tym inicjatywy prowadzące do nowych inwestycji i miejsc pracy. Gospodarzami wizyt będą IETU oraz GIG-PIB.

Anna Sobczak przedstawiła uwarunkowania procesu transformacji energetycznej w wpisujące się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Piotr Cofałka, zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju oraz Jan Bondaruk, zastępca dyrektora GIG ds. inżynierii środowiska przedstawili polskie doświadczenia w transformacji regionów węglowych zarówno w kontekście historycznym, jak i bieżących działań.

NFOŚiGW będzie finansował wizyty studyjne i spotkania organizowane w Polsce przez IETU w ramach projektu „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”. Udział strony ukraińskiej w wymianie wiedzy będzie zapewniony dzięki środkom Banku Światowego (fundusze powiernicze ESMAP oraz EGPS), we współpracy z Komisją Europejską.

 

 


do góry