„Klimat dla przyszłości” – seminarium dla stażystów

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, partner programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”, zorganizował jedno z pierwszych seminariów dla stażystów – studentów i absolwentów uczelni technicznych i rolniczych.

Program stażowy „Klimat dla Przyszłości” to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizowana wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki programowi „Klimat dla Przyszłości” stażyści będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w instytucjach zajmujących się ochroną klimatu i środowiska - powiedział minister Michał Kurtyka w trakcie zdalnego spotkania z uczestnikami, które odbyło się 16 grudnia br.

Na stażu studenci i absolwenci uczelni technicznych i rolniczych, mogą zdobyć doświadczenie zawodowe i specjalistyczną wiedzę od ekspertów z sektora publicznego nt. polityki klimatycznej i racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska, a także zapoznać się z pracą w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz instytucjach podległych i nadzorowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska.

IETU, partner programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”, zorganizował również 16 grudnia jedno z pierwszych spotkań ze stażystami w formie wideokonferencji. Profil działalności oraz tematyka aktualnie realizowanych projektów zostały przedstawione przez ekspertów IETU.

W IETU staż odbędzie 5 osób. – mówi Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju. –Po miesięcznym stażu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej od stycznia do października odbędą staż w naszym instytucie. Stażyści będą mogli praktycznie wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie studiów w zespołach naszych ekspertów, a także ją poszerzyć.

Dzięki różnorodności projektów realizowanych w IETU stażyści będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących jakości powietrza i dostępu do informacji o jakości powietrza (projekt InfoSMOG-MED), zielonej infrastruktury w miastach służącej adaptacji do zmian klimatu (projekt Mod4Grin), zarządzania środowiskiem z zastosowaniem idei miejskiej zielonej akupunktury (projekt SALUTE4CE), zarządzania substancjami niebezpiecznymi (projekt HAZBREF), zastosowania badań mikrobiologicznych w oczyszczalni ścieków komunalnych (projekt METAARG) oraz wykorzystania biomasy miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych (projekt MISCOMAR+). Będą mogli także zweryfikować swoją wiedzę akademicką z praktyką oraz rozwinąć umiejętności współpracy czy analizy informacji, a także nawiązać wiele interesujących kontaktów.

Wśród 26 stażystów są absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

 


do góry