Europejskie inicjatywy w obszarze badań i innowacji na rzecz ochrony gleb – wyzwania i szanse do 2030

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy zorganizowało 11 grudnia spotkanie informacyjne w celu poinformowania decydentów, naukowców i ekspertów zaangażowanych w badania i innowacje w obszarze ochrony gleb o nowych europejskich inicjatywach – misji w obszarze gleb i systemów żywności Programu Horyzont Europa oraz projekcie EJP SOIL.

Europejskie inicjatywy w obszarze badań i innowacji na rzecz ochrony gleb – wyzwania i szanse do 2030” w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, były przedmiotem wirtualnego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z decydentami, naukowcami i ekspertami. Webinarium umożliwiło zapoznanie uczestników z nowym mechanizmem misji badawczych i innowacyjnych Programu Horyzont Europa, które omówiła Ewa Kocińska-Lange z Business Science Poland. Dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, która reprezentuje Polskę w Mission Bord Soil Health and Food, przedstawiła cele i zakres misji w obszarze gleb i systemów żywności: „Troska o glebę to troska o życie”.

Bardzo się cieszę, że prezentacja celów jakie do 2030 r. sformułowała misja „Troska o glebę to troska o życie” sprowokowała wiele odważnych pytań i wywołała ożywioną dyskusję. – mówi prof. M. Pogrzeba – Pytania dotyczyły m.in. tego jak Polska czy inne kraje, np. Holandia wywiążą się z osiągnięcia zakładanych wskaźników, a zwłaszcza ograniczenia ubytku węgla organicznego z gleby, czy osiągnięcia 25% upraw ekologicznych.

Spotkanie było również okazją do zainicjowania współpracy w ramach projektu Towards climate-smart sustainable managemnet of agriculture soils EJP SOIL w kierunku utworzenia krajowej grupy interesariuszy (National SOIL HUB).

Więcej na temat:

Mission Board Soil Health and Food

Raport Mission Board for Soil Health and Food

Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils – EJP SOIL

 

 


do góry