EKOLAURY dla IETU za Miejską Zieloną Akupunkturę!

IETU po raz kolejny otrzymał prestiżową nagrodę EKOLARY w konkursie Polskiej Izby Ekologii 2023 w kategorii: Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych. Jury konkursu doceniło realizację przedsięwzięcia: „Miejska zielona akupunktura czyli jak wspólnie z mieszkańcami zazieleniać miasto”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 listopada br.

Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury (MZA) polega na punktowym działaniu na tkance miejskiej przez wprowadzanie różnych form zieleni, aby poprawić estetykę, jakość życia, komfort termiczny, a także wzmocnić usługi ekosystemowe w mieście. Warunkiem uzyskania takich efektów jest duża liczba tych punktów, podobnie jak w medycznej akupunkturze. Warunkiem zastosowania MZA jest również ścisła współpraca z mieszkańcami od początku jej planowania, aby rozwinąć w nich odczucie współwłasności pomysłu i odpowiedzialności za opiekę nad tymi miejscami w przyszłości.

Projekt SALUTE4CE finansowany z Programu INTERREG dla Europy Środkowej, a koordynowany przez IETU, umożliwił wypracowanie dla MZA metody wyboru miejsc i doboru rozwiązań opartych na naturze, a także procedury włączania mieszkańców w tworzenie planu działań w procesie współprojektowania i współtworzenia. Oprócz Chorzowa demonstracyjne inwestycje zielonej akupunktury zrealizowano w Impulse Region, reprezentowanym przez Erfurt, Jenę, Apoldę i Weimar w Niemczech, w Alessandrii we Włoszech oraz w Liptowskim Mikułaszu w północnej Słowacji. Łącznie w projekcie zrealizowano 16 małych, zielonych inwestycji.

Każda „zielona igła” nie tylko wprowadza zieleń, ale może również zapewnić miejsce do wypoczynku, rekreacji czy integracji mieszkańców. Znacząca skala czyli liczba „zielonych ukłuć” przyczynia się do poprawy lokalnego klimatu (temperatura, wilgotność powietrza) oraz podnosi estetykę przestrzeni miejskiej.

Miejska zielona akupunktura jest bardzo wdzięcznym tematem, o którym łatwo się opowiada i który trafia szybko do wyobraźni słuchacza i przekonuje go do takiego działania – mówi dr Anna Starzewska-Sikorska, koordynatorka projektu SALUTE4CE. – Przekonuje do słuszności i celowości takiego podejścia do gospodarowania przestrzenią miasta. Cieszę się, że również jury Konkursu EKOLAURY doceniło tę ideę jako działanie wspomagające poprawę jakości życia i estetyki miast. MZA ma także walor społeczny, gdyż integruje społeczności lokalne z założenia od samego początku uczestniczące w wyborze lokalizacji i rozwiązań. Sprawią to, że mieszkańcy czują się współtwórcami tych miejsc i dbają o ich utrzymanie.

Włodarze i mieszkańcy miast są coraz bardziej świadomi potrzeby zwiększenia powierzchni terenów zielonych. Chodzi nie tylko o zapewnienie rekreacji czy walorów estetycznych, ale także o konieczność adaptacji do zmian klimatu. Tereny zielone oraz tzw. błękitna infrastruktura mają duże znaczenie we wzmacnianiu odporności miast na skutki zmiany klimatu.

Dziękujemy naszym Partnerom z projektu SALUTE4CE, przedstawicielom UM w Chorzowie oraz mieszkańcom z Chorzowa, którzy wzięli udział w planowaniu zielonych inwestycji!

 

Zobacz prezentację projektu SALUTE4CE

 

 

 

IETU w 22 edycjach Konkursu EKOLAURY otrzymał już statuetki czterokrotnie:

  • EKOLAURY 2014 – za działania na rzecz nowoczesnej ochrony środowiska – badania IETU katalizatorem nowoczesnego zarządzania ochroną środowiska
  • EKOlAURY 2019 –za działalność wspierającą rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
  • EKOlAURY 2019 – za edukację i promocję w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków w miastach
  • W 2019 r. z okazji 20-lecia Polskiej Izby Ekologii IETU otrzymał wyróżnienie za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii.
  • EKOLAURY 2021 – za całokształt działalności na rzecz poprawy jakości powietrza i adaptacji do skutków zmian klimatu

do góry