Zaproszenie na Webinarium IETU – Zielone korytarze – klimatyczne przebudzenie Konina – 16 marca 2023

Prowadzący: mgr inż. arch. Joanna Olczak, Architekt Miejski oraz Z-ca Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta w Koninie

Konin, miasto poprzemysłowe położone w centralnej Polsce, które wzięło na siebie odpowiedzialność za swoją przyszłość i przyjęło strategię Zielonego Miasta Energii. Człowiek jest częścią natury – to przesłanie jest sercem tej strategii. Miasto dąży do stworzenia otoczenia sprzyjającego zdrowiu mieszkańców, a jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest Projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Projekt ten, realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ma na celu adaptację miasta do zmian klimatu oraz podniesienie ekologicznej świadomości społecznej. Poprzez inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę, miasto chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i nadać mu nowy, proekologiczny charakter. Wizją nadrzędną jest połączenie tonącej w zieleni wyspy pradoliny Warty o nazwie Pociejewo z innymi zielonymi częściami miasta za pomocą korytarzy miejskich.

Sieć zielonych korytarzy ma zachęcić mieszkańców do przemieszczania się pieszo lub rowerem pomiędzy dwoma miastami – historycznym Starym Koninem i poprzemysłowym Nowym Koninem. Korytarze połączą małe wyspy zieleni lokalnej w pozostałych częściach miasta, czyli skwery, parki i podwórka. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli dostęp do większej ilości przestrzeni zielonych, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i adaptacja do zmian klimatu to cele ważne dla całego świata. Połączenie zielonych części miasta korytarzami miejskimi zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wprowadzenie zielonej infrastruktury do miasta poprawi jego wizerunek i przyciągnie nowych mieszkańców oraz turystów.

Konin to przykład miasta, które nie boi się wziąć na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość i podejmuje konkretne kroki w kierunku ekologii. Zielone korytarze to klimatyczne przebudzenie Konina i inspiracja dla innych miast w Polsce i na świecie.

Więcej informacji: www.konin.pl

Data: 

16 marca 2023, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 15 marca 2023 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry