IETU na Konferencji Naukowej – TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT

W dniach 14-15 września 2017 w Krakowie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Toxic Substances in the Environment.

W konferencji uczestniczyli pracownicy IETU, którzy przedstawili podczas sesji panelowej ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego prezentację oraz dwie plansze na sesji posterowej.

  • Eleonora Wcisło – Human health risk assessment in remediation of industrially contaminated soil / Ocena ryzyka zdrowotnego w remediacji terenów poprzemysłowych (prezentacja)
  • Szymon Rusinowski, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, John Clifton-Brown, Jon Paul McCalmont, Andreas Kiesel, Anja Mangold, Michal Mos - Acclimation of new Miscanthus hybrids on heavy metals contaminated arable land / Aklimatyzacja nowych krzyżówek miskanta na terenie rolniczym zanieczyszczonym metalami ciężkimi (poster)
  • Maciej Soja, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Szymon Rusinowski, Katarzyna Nowak, Alicja Szada-Borzyszkowska - Assessment of heavy metal distribution in soils, based on magnetometric and chemical analysis using the Co_Est method / Szacowanie rozkładu metali ciężkich w glebach w oparciu o magnetometryczne i chemiczne analizy z użyciem metody Co_Est (poster)

Zagadnienia naukowe Konferencji obejmowały źródła, przemiany i oddziaływanie substancji toksycznych w środowisku w zakresie: identyfikacji zagrożeń, produkcji pierwotnej i pozyskiwania surowców, produkcji wtórnej i wykorzystania produktów, technologii ochrony środowiska, ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, metod badań próbek środowiskowych, aspektów prawnych dotyczących substancji toksycznych w środowisku.

Organizatorem konferencji była Katedra Chemii  Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie.

Program konferencji

Więcej informacji o konferencji - toxse.ur.krakow.pl


do góry