Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego

Od 1 września 2017 w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa. Dotyczy ona wszystkich użytkowników pieców, kotłów czy kominków.  Celem nowych przepisów jest poprawa jakości powietrza, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców.

Województwo śląskie należy do regionów, w których problem niskiej emisji jest najbardziej odczuwalny. W ostatnich latach zrobiono już sporo, żeby go ograniczyć – informuje dr Janina Fudała, ekspert IETU w zakresie zanieczyszczenia powietrza. – W IETU od 45 lat prowadzimy badania jakości powietrza. W roku 1972 powstała na Śląsku pierwsza w Polsce sieć ciągłych pomiarów jakości powietrza i od tamtych lat doskonaląc metody pomiarów monitorowane są zmiany jakości powietrza na tym obszarze. Pozwala nam to na prowadzenie wielokryterialnych analiz przyczyn złej jakości powietrza i wskazywanie kierunków działań, na poziomie lokalnym i regionalnym także w zakresie ograniczenia emisji niskiej dla zwiększenia efektywności jego poprawy.

Eksperci IETU uczestniczyli w pracach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji, powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego, którego priorytetem były rekomendacje do projektu oraz ostatecznej wersji uchwały antysmogowej. Liczymy, że przepisy wprowadzające zmiany w użytkowaniu systemów grzewczych przyniosą oczekiwaną poprawę jakości powietrza na Śląsku.

Z treścią uchwały antysmogowej można zapoznać się TUTAJ

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo sortymentów tych paliw. Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi dyrektywy Ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat w zależności od długości ich użytkowania. Ponadto we wskazanych instalacjach zabrania się m.in. stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz biomasy stałej o wysokiej wilgotności.

W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji, trzeba będzie je wymienić na klasę 5. do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas na ich wymianę do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do 2016 roku wymiana na kotły 3. i 4. klasy była dofinansowywana ze środków NFOiGW oraz WFOŚiGW, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5. wydłużono do końca 2027 roku.

Po informacje oraz materiały edukacyjne zapraszamy na stronę powietrze.slaskie.pl.

 

Materiały przygotowały Wydział Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


do góry