IV Klimatyczne Forum Metropolitalne w Katowicach | 9-10 października 2017

9 i 10 października 2017 odbędzie się IV Klimatyczne Forum Metropolitalne. Plany i strategie. Adaptacja miasta do zmian klimatu, kontekst metropolitalny. Tematyka spotkania organizowanego w ramach projektu ADAPCITY będzie przede wszystkim związana z zagospodarowaniem wód opadowych w aglomeracji katowickiej. Prognozy pogody oraz modele klimatyczne są bezlitosne. Nagłe zjawiska pogodowe, intensywne ulewy lub stałe opady przez kilka dni stają się coraz powszechniejsze. Zalane ulice, podtopienia, wylewające studzienki kanalizacyjne  – to coraz częstszy problem Katowic.

W forum biorą również  udział przedstawiciele IETU, którzy przedstawią następujące tematy:

  • MPA w Katowicach – gdzie jesteśmy? – Piotr Cofałka, Kierownik Zespołu Ekspertów do współpracy z miastem w ramach projektu MŚ "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców"
  • Analiza wrażliwości miast metropolii na czynnik i klimatyczne i zjawiska pochodne – dr Janina Fudała, prof. IETU
  • Adaptacja do zmian klimatu w układzie metropolitalnym – dr inż. arch. Justyna Gorgoń

Eksperci oraz przedstawiciele władz będą dyskutować o tym, jak przygotować miasto na nowe warunki klimatyczne. Podczas dwudniowego spotkania eksperci pochylą się nad infrastrukturą chroniącą miasto przed skutkami dużych i intensywnych opadów. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jaki jest potencjał zbiorników wodnych w Katowicach, jakie planowane są nowe inwestycje w infrastrukturze wodno-ściekowej, na jakim etapie jest realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej oraz jak planowana jest adaptacja do zmian klimatu w układzie metropolitalnym.

Program forum

Więcej informacji o forum na stronie www.adaptcity.pl

Zobacz relację z Forum:


do góry