IETU na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej rtęci jako zanieczyszczenia globalnego

Dr Marta Pogrzeba wzięła udział w International Conference on Mercury as a Global Pollutant, organizowanej już po raz 13 w dniach 16-21 lipca 2017 w Providence w USA. Tematem przewodnim konferencji była integracja badań oraz polityki związanej z rtęcią w zmieniającym się świecie.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 57 krajów z całego świata, prezentując prawie 1000 referatów.

Dr M. Pogrzeba przestawiła referat pt. Podejście do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych rtęcią – badania polowe na obszarze zakładu przemysłowego wykorzystującego rtęć w procesach produkcyjnych. Autorzy referatu: M. Pogrzeba, A. Sas-Nowosielska, J. Krzyżak i M. Soja.

Rtęć jest globalnym zanieczyszczeniem, a jego skuteczna kontrola w środowisku wymaga badań naukowych, innowacyjnych strategii zarządzania oraz współpracy międzynarodowej. Konferencje ICMGP mają na celu zaprezentowanie problematyki zanieczyszczenia rtęcią, lepsze zrozumienie problemu w zakresie skutecznego zarządzania emisją oraz zmniejszenia narażenia ludzi i zwierząt.

Więcej informacji o konferencji: http://mercury2017.com/

 


do góry