Nowe publikacje naukowe pracowników IETU

Naukowcy IETU przedstawili wyniki badań naukowych z obszarów mikrobiologii środowiska, bioróżnorodności, remediacji środowiska oraz systemów wspomagania gospodarki wodno-ściekowej. W pierwszym półroczu 2017 ukazało się dziewięć publikacji naukowych.

Publikacje IETU:

Łukasz Grzegorz Jałowiecki, Joanna Żur, Grażyna Płaza

Czasopismo: E3S Web of Conferences, Tom 17, Zeszyt 00015 (2017)

Jacek Borgulat, Tomasz Staszewski, Włodzimierz Marek Łukasik, Łukasz Grzegorz Jałowiecki

Czasopismo: E3S Web of Conferences, Tom 17, Zeszyt 00015 (2017)

John Clifton-Brown, Astley Hastings, Michal Mos, Jon P. McCalmont, Chris Ashman, Danny Awty-Carroll, Joanna Cerazy, Yu-Chung Chiang, Salvatore Cosentino, William Cracroft-Eley, Jonathan Scurlock, Iain S. Donnison, Chris Glover, Izabela Gołąb, Jorg M . Greef, Jeef Gwyn, Graham Harding, Charlotte Hayes, Waldemar Helios, Tsai-Wen Hsu, Lin S. Huang, Stanisław Jeżowski, Do-Soon Kim, Andreas Kiesel, Andrzej Kotecki, Jacek Krzyżak, Iris Lewandowski, Soo Hyun Lin, Jianxiu Liu, Marc Loosely, Heike Meyer, Donal Murphy-Bokern, Walter Nelson, Marta Pogrzeba, George Robinson, Paul Robson, Charlie Rogers, Giovanni Scalici, Heinrich Schuele, Reza Shafiei, Oksana Shevchuk, Kai-Uwe Schwarz, Michael Squance, Tim Swaller, Judith Thornton, Thomas Truckses, Vasile Botnari, Igor Vizir, Moritz Wagner, Robin Warren, Richard Webster, Toshihiko Yamada, Sue Youell Qingguo, Xi Junqin Zong, Richard Flavell

Czasopismo: Global Change Biology Bioenergy, Tom 9, Zeszyt 1

Izabela Biedroń, Teodora Traczewska, Tomasz Konieczny, Grażyna Płaza

Czasopismo: Journal of Ecological Engineering, Tom 18, Zeszyt 1

  • Systemy wspomagania dla gospodarki wodno-ściekowej

Rafał Ulańczyk, Tomasz Pecka, Krzysztof Skotak, Katarzyna Samborska-Goik, Czesław Kliś, Jan Suschka, Chrysi Laspidou, Konstantinos Kokkinos, Wojciech Froelich, Tomasz Brągiel, Agnieszka Batóg

Czasopismo: Wodociągi – Kanalizacja, Tom 155, Zeszyt 1

Joanna Małgorzata Chojniak, Izabela Biedroń, Grażyna Płaza

Czasopismo: E3S Web of Conferences, Tom 17, Zeszyt 00015 (2017)

Sebastian Werle, Daniel Bisorca, Anna Katelbach-Woźniak, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Izabela Ratman-Kłosińska, Daniela Burnete

Czasopismo: Journal of the Energy Institute, 90 (2017), 408-417

Marta Pogrzeba, Szymon Rusinowski, Krzysztof Sitko, Jacek Krzyżak, Aleksandra Skalska, Eugeniusz Małkowski, Dorota Ciszek, Sebastian Werle, Jon Paul McCalmont, Michal Mos, Hazem M. Kalaji

Czasopismo: Environmental Pollution (2017), 225, 163-174

Krzysztof Sitko, Szymon Rusinowski, Hazem Mohamed Kalaji, Michał Szopiński, Eugeniusz Małkowski

Czasopismo: Plant Physiology (2017), pp-00212

       Sebastian Werle, Łukasz Ziółkowski, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Izabela Ratman-Kłosińska, Daniela Burnete

       Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna, Tom 18, wyd. 1 (2017), 36-42

  • Zagadnienia tożsamości krajobrazowej w działaniach rewitalizacyjnych na przykładach realizowanych projektów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych

       dr inż. arch. Justyna Gorgoń

       Publikacja pokonferencyjna XXVII Sympozjum Jurajskiego Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Zachowanie różnorodności biologicznej i tożsamości krajobrazowej.
       Wybrane zagadnienia, Katowice/Smoleń 9-10 maja 2017, 29-31


do góry