LUMAT nabiera rozpędu

Minął pierwszy rok realizacji projektu Zastosowanie zrównoważonej gospodarki terenami w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich. W tym czasie zrealizowano wewnętrzne szkolenia dla partnerów projektu na temat usług ekosystemowych oraz tożsamości obszaru funkcjonalnego. Szkolenia te zostaną powtórzone dla urzędników samorządowych zajmujących się zarządzaniem środowiskowym oraz gospodarką przestrzenną w miastach.

Rozpoczęto prace nad planami działań dla siedmiu miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które mają na celu zastosowanie narzędzi zarządzania środowiskiem w komponencie przestrzeni jako zasobu. Plany działań będą wykorzystywały metodę analizy i oceny usług ekosystemowych, wspierającą decyzje o ochronie i rozwoju zasobów przestrzennych MOF z uwzględnieniem ich potencjału oraz potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych MOF.

Przed rozpoczęciem prac nad planami działań dla siedmiu miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) konieczne było sprecyzowanie i uzgodnienie terminologii, niezbędnej do dalszych opracowań. Funkcjonalne obszary miejskie projektu to: obszar Ostrawy wraz z otoczeniem, obszar Trnawy oraz kilkanaście miejscowości otaczających, obszar funkcjonalny Lipska, metropolia Turynu, region Voitsberga, obszar funkcjonalny miasta Kranj oraz obszar funkcjonalny obejmujący Rudę Śląską, Chorzów i Świętochłowice.  

Bardzo ważnym zadaniem w projekcie LUMAT jest inwestycja realizowana w Rudzie Śląskiej. Na hałdzie pocynkowej w centrum miasta powstanie rekreacyjna przestrzeń publiczna. Zabezpieczenie terenu przed szkodliwym oddziaływaniem metali znajdujących się we wnętrzu hałdy zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu opracowanej w IETU technologii fitostabilizacji. Następnie zostaną wykonane nasadzenia zieleni. Możliwość korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji zapewnią ścieżki spacerowe, tor saneczkowy, plac zabaw, miejsca do grillowania, punkty widokowe. Zakończenie inwestycji planowane jest do kwietnia 2019 roku.

Projekt LUMAT koordynowany przez IETU realizowany będzie do 2019 roku w ramach Programu INTERREG Central Europe. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego dofinansowanie do rudzkiej „części" wyniesie ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok IETU i Rudy Śląskiej są inne europejskie miasta oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn, słowacka Trnava, słoweński Kranj czy czeska Ostrawa.

 

Więcej na stronie internetowej projektu LUMAT

Projekt jest obecny także w mediach społecznościowych: https://twitter.com/Lumat_project oraz https://www.facebook.com/lumatproject

 

 


do góry