Konkurs fotograficzny projektu LUMAT – Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów!

„Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów” to konkurs fotograficzny, w którym uczestnicy mają za zadanie zilustrować fotografią następujące hasła wiążące się ze środowiskiem miejskim, w którym występują problemy wynikające z silnej urbanizacji i uprzemysłowienia:

  • WSPÓŁPRACA W ZARZĄDZANIU TERENAMI DLA POPRAWY POZIOMU ŻYCIA
  • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIEM ŚRODOWISKIEM
  • MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE
  • ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE TERENAMI
  • ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY MIASTEM I OTOCZENIEM
  • REGENERACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Zdjęcia mogą być zrobione na terenie następujących państw Europy Środkowej: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Polski, Węgier i Włoch.

Zdjęcia można przesyłać drogą elektroniczną do sekretariatu konkursu najpóźniej do 21 grudnia 2018 r. na adres: .
Ze względu na międzynarodowy charakter projektu, konkurs prowadzony jest w języku angielskim.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu - wersja PL, wersja EN.

Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu LUMAT, w którym 13 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch wypracowuje narzędzia środowiskowe i planistyczne dla wzmocnienia zarządzania terenami w miejskich obszarach funkcjonalnych, w których występują problemy wynikające z silnej urbanizacji i uprzemysłowienia, m.in. tereny zdegradowane, rozlewanie się miast, uszczelnienie powierzchni czy konieczność ochrony wartości przyrodniczych powstałych spontanicznie na terenach zdegradowanych.

Polskim partnerem w projekcie LUMAT jest Ruda Śląska. Samorządy Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic wspólnie zdefiniowały Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) obejmujący tereny tych miast. Natomiast w projekcie LUMAT nawiązały ścisłą współpracę w celu opracowania planu działań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury MOF.

Na terenie Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic występują problemy wynikające z silnej urbanizacji i uprzemysłowienia, m.in. tereny zdegradowane, uszczelnienie powierzchni ziemi czy konieczność ochrony wartości przyrodniczych powstałych spontanicznie na terenach zdegradowanych. Warto w obiektywie złapać zachodzące w nich zmiany i udokumentować proces przekształceń krajobrazu industrialnego śląska. Pokazać możliwości zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, które w zmienionej formie mogą stać się nowymi elementami przestrzeni publicznej i tożsamości miast.

IETU jako koordynator projektu LUMAT zaprasza do udziału w konkursie.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji końcowej projektu LUMAT w kwietniu 2019 w Katowicach.

Zapraszamy do udziału.

Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów!

 


do góry