IETU podpisał list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego

Podczas spotkania 7 lipca 2020 r. z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego minister klimatu Michał Kurtyka i wiceminister Ireneusz Zyska podpisali list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. IETU również przystąpił do tego porozumienia.

W trakcie konferencji Minister Klimatu Michał Kurtyka poinformował o rozpoczęciu prac nad „Strategią Wodorową Polski do 2030 r.”, której główne cele wymagają stworzenia łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnienia roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenia wodoru jako paliwa transportowego oraz przygotowania nowych regulacji dla rynku wodoru.

Budowanie gospodarki wodorowej to wielkie wyzwanie dla naszych przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Firmy, które dzisiaj podpisały wspólnie z Ministrem Klimatu list intencyjny ws. budowy gospodarki wodorowej mają szansę stać się liderami tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – podkreślił Minister Michał Kurtyka.

 

Rozwój gospodarki wodorowej oparty będzie na współpracy przemysłu i instytutów badawczych. podkreśla dr Andrzej Węgrzyn, Dyrektor IETU.IETU nawiązał już pierwsze kontakty z Siecią Fraunhofera i zamierza realizować wspólny projekt wodorowy z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria w Wałbrzychu.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Ministerstwo Klimatu spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Dzięki zwiększeniu udziału wodoru w naszym miksie energetycznym, możemy w sposób istotny ograniczyć import surowców z zagranicy, a w konsekwencji zwiększyć naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne – zaznaczył Wiceminister Ireneusz Zyska.

Polska strategia wodorowa jest obecnie w przygotowaniu w Ministerstwie Klimatu. Jesienią bieżącego roku zostanie ona skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Źródło: MK

 

 

 

 


do góry