IETU w TOP10 instytutów badawczych w Programie Horyzont 2020

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wśród 10 najlepszych polskich instytutów badawczych, które uzyskały finansowanie w programie Horyzont 2020. IETU uczestnicząc w 9 międzynarodowych konsorcjach uzyskał z Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln Euro według analizy przeprowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował analizę środków uzyskanych przez polskie instytucje w ramach dobiegającego końca programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Największy budżet pozyskały instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie (ok. 372 mln euro).

IETU jest wśród 10 najlepszych instytutów badawczych polskich beneficjentów programu Horyzont 2020 pod kątem dofinansowania uzyskanego na rozwój badań i innowacji. Uczestnicząc w 9 międzynarodowych konsorcjach IETU uzyskał z Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln Euro.

To dla nas olbrzymi powód do dumy – mówi Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju. – Jako uczestnik 9 konsorcjów naukowych w ramach programu Horyzont 2020 jesteśmy rozpoznawalni w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mimo tego, że rok 2020 dobiega końca, staramy się w obecnym programie pozyskać jeszcze kolejne projekty i widzę szansę, że nasz wynik ostatecznie będzie dwucyfrowy.

W ramach działań realizowanych przez IETU w programie Horyzont 2020 znajdują się projekty innowacyjne (Innovation Actions) oraz projekty koordynacyjno-wspierające (Coordination and Support Actions).

Wśród instytutów badawczych, które pozyskały największe dofinansowanie w Polsce IETU znajduje się na 10 miejscu, za takimi jednostkami jak Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Lotnictwa, Instytut Plazmy Laserowej i Mikrosyntezy, IUNG-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Instytut Metali Nieżelaznych, PIW-PIB.

Staramy się startować praktycznie w każdym z konkursów ogłaszanych w ramach tzw. wyzwania społecznego „Środowisko” w co najmniej 3-4 projektach. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci naszych kontaktów z wiodącymi ośrodkami naukowymi Europy oraz naszej różnorodnej ofercie badawczej, która jest dostosowana do tego co dzieje się w badaniach w Europie, szczególnie w transformacji w kierunku GOZ, czy klimatycznie neutralnej gospodarki – komentuje Izabela Ratman-Kłosińska, odpowiedzialna w IETU za współpracę z zagranicą. – Zaoferowanie ciekawego wkładu merytorycznego do projektu bywa wyzwaniem, lecz jak widać jesteśmy do tego przygotowani, a podjęcie tego trudu się opłaca.

Polska w programie badań i innowacji Horyzont 2020 pozyskała 660 mln euro. Jak wynika z analizy przygotowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE to o 65 proc. więcej niż w 7. Programie Ramowym (2007-2013). Przez ostatnie sześć lat skorzystały z niego aż 832 polskie podmioty, czyli o połowę więcej niż w latach 2007-2013.

W kończącej się perspektywie Horyzontu 2020 wśród jednostek badawczych z województwa śląskiego pod względem liczby realizowanych projektów IETU jest na 2 miejscu po Politechnice Śląskiej – dodaje Piotr Cofałka. – Cieszy mnie fakt, że dotrzymujemy kroku największej uczelni technicznej w regionie. Jednak ważna jest dla nas także już nowa perspektywa, czyli kolejny program badań i innowacji Horyzont Europa. Eksperci naszego instytutu biorą udział w pracach misji, które nakreślają jego kształt. Dr hab. Marta Pogrzeba, Prof. IETU, reprezentuje Polskę w Mission Board Health Soil and Food. Natomiast w pracach Member States Subgroups, biorą udział dr inż. arch. Justyna Gorgoń (Climate-neutral and Smart Cities) oraz mgr Joanna Piasecka-Rodak (Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters).

IETU najczęściej podejmuje wspólne międzynarodowe przedsięwzięcia z podmiotami z Belgii, Niemiec, Niderlandów, Norwegii, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. W konsorcjach są też jednostki z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Republiki Południowej Afryki czy Tajwanu. W tych 9 projektach uczestniczy łącznie ponad 160 partnerów.

 

Dane dotyczące programu Horyzont 2020:

Interaktywny raport dotyczący programu Horyzont 2020

Analiza Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 

 

 


do góry