Skład misji nowego Programu Ramowego Horyzont Europa z udziałem dr hab. Marty Pogrzeby, prof. IETU

Komisja Europejska ogłosiła składy misji nowego Programu Ramowego Horyzont Europa. W czterech z pięciu misji uczestniczą Polacy, a wśród nich dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, która zajmuje się problematyką remediacji środowiska.

Eksperci, których nazwiska ogłosił komisarz ds. badań naukowych Carlos Moedas, zostali członkami zarządów pięciu głównych misji badawczych i innowacyjnych, które złożą się na program Horyzont Europa. Każdy zarząd misji składa się z 15 ekspertów, w tym przewodniczącego.  Wśród 75 ekspertów wybranych do zarządów misji jest czworo Polaków:

 • Marta Pogrzeba (Mission Board for Soil Health and Food)
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz (przewodnicząca Mission Board for Climate-Neutral and Smart Cities)
 • Monika Stankiewicz (Mission Board for Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters)
 • Konrad Rydzyński (Mission Board for Cancer)

Więcej na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego UE.

Horyzont Europa to największy w historii Europy program finansowania badań i innowacji. Mogą z niego skorzystać wszyscy obywatele Europy, nie tylko naukowcy i przedsiębiorcy.
Zadaniem ekspertów Programu Horyzont Europa będzie wspieranie Komisji Europejskiej w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych lub innych inicjatyw politycznych oraz doradztwo w następujących obszarach:

 • identyfikacja i projektowanie misji w odpowiednim obszarze,
 • treść programów pracy i ich rewizja w miarę potrzeb dla osiągnięcia celów misji, z udziałem zainteresowanych stron oraz, w stosownych przypadkach, opinii publicznej,
 • charakterystyka portfeli projektów dla misji,
 • działania dostosowawcze lub rozwiązanie umowy, w stosownych przypadkach, oparte na ocenach realizacji zgodnie z określonymi celami misji,
 • wybór niezależnych ekspertów oceniających i kryteria oceny oraz ich waga,
 • warunki ramowe, które pomagają osiągnąć cele misji,
 • komunikacja, w tym na temat osiągnięć misji,
 • koordynacja polityki między odpowiednimi podmiotami na różnych poziomach, w szczególności w odniesieniu do synergii z innymi politykami Unii,
 • kluczowe wskaźniki efektywności.

do góry