III wizyta studyjna w polskich regionach górniczych interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji z Ukrainy

Odbywa się kolejna wizyta studyjna przygotowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa  w ramach projektu „Dzielenie się wiedzą  o procesie transformacji regionów węglowych wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”. Celem wizyt jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy regionami węgla kamiennego i brunatnego Polski i Ukrainy w obszarze sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i transformacji sektora energetycznego. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Światowego w porozumieniu z Komisją Europejską.

Wizyty studyjne mają ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy oraz upowszechniać sprawdzone rozwiązania przydatne w planowaniu procesu sprawiedliwej transformacji w zakresie przepisów prawnych, rozwiązań organizacyjnych, gospodarczych, środowiskowych czy społecznych.

Projekt ma na celu: zdobycie nowej wiedzy i uczenie się bezpośrednio od realizatorów projektu lub programu, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z lokalnymi władzami, członkami społeczności i kluczowymi interesariuszami, identyfikację i upowszechnianie dobrych praktyk, budowę partnerstwa i sieci współpracy oraz wsparcie procesu decyzyjnego.

III wizyta obejmuje cztery dni  spotkań (24-25.06 i 29-30.06.2021) odbywających się z powodu Covid-19 w formie wirtualnej. Uczestniczą w nich m.in. przedstawiciele administracji centralnej, regionalnej oraz lokalnej, przedsiębiorstw związanych z branżą górniczą oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ukrainy.

Program został przygotowany przez ekspertów IETU oraz GIG. Ponadto polskie doświadczenia prezentowane są przez przedstawicieli  administracji regionalnej i lokalnej woj. śląskiego i wielkopolskiego, przedsiębiorstw górniczych i energetycznych, instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych i organizacji pozarządowych oraz instytutów badawczych (przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich Województwa Śląskiego i Województwa Wielkopolskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Agencji Rozwoju Regionalnego Transformacja Sp. z o.o. w Koninie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin SA, Urzędu Miejskiego w Koninie, Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Urzędu Miasta Katowice, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX w Zabrzu, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości, Instytutu Badań Strukturalnych oraz Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych).

Program III wizyty obejmuje cztery sesje:

  • Regionalny wymiar sprawiedliwej transformacji – doświadczenia województwa śląskiego
  • Regionalny wymiar sprawiedliwej transformacji – doświadczenia województwa wielkopolskiego
  • Nowe technologie – potencjał gospodarczy i aspekty środowiskowe, rozwiązania praktyczne, planowanie procesu transformacji
  • Transformacja szansą na wzrost innowacyjności i atrakcyjności regionu

 

W przyszłym tygodniu kontynuujemy spotkania – 29-30.06.2021 odbędzie się II część wizyty.

 

 


do góry