Zaproszenie na webinarium IETU – Ranking miast zrównoważonych Arcadis 2021, 17.06.2021

Prowadząca: Magdalena Polus, Arcadis Sp. z o.o.

Zrównoważony rozwój stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Praktyczna realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych jest kwestią tym bardziej istotną, że według danych statystycznych na obszarach miast zamieszkuje około 60% ludności Polski, podczas gdy aż ¾ Polaków to osoby, których bezpośrednio i na co dzień dotykają kwestie miejskie.

W 2018 roku firma Arcadis – polski oddział globalnej firmy projektowo-doradczej dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych – we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opracowała pierwszą edycję Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis.  Inspiracją dla stworzenia Rankingu był raport "Arcadis Sustainable Cities Index", który klasyfikuje 100 globalnych metropolii w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka.

Druga edycja Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis, podobnie jak pierwsza edycja, klasyfikuje 50 największych pod względem liczby ludności miast na prawach powiatu w Polsce. Dokument ocenia miasta pod względem stopnia, w jakim ich rozwój jest spójny z ideą zrównoważonego rozwoju analizując trzy obszary rozwoju: społeczny, środowiskowy i gospodarczy. Druga edycja Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis została przygotowana przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głównym celem Rankingu jest dalsza popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie włodarzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji. Wyniki rankingu stanowią cenne źródło informacji, które mogą być wykorzystywane przez władze lokalne na różnych etapach kształtowania i realizacji lokalnej polityki rozwoju. Ranking ma na celu porównanie, które z miast radzą sobie najlepiej w ocenianych obszarach zrównoważonego rozwoju, a także zaprezentować ciekawe i innowacyjne projekty, stając się jednocześnie katalogiem dobrych praktyk dla miejskich włodarzy. Ranking może posłużyć jako platforma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz inicjować współpracę w zakresie praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na terenie miast.

Link do raportu - Ranking miast zrównowazonych Arcadis 2021

 

Data i miejsce seminarium: 

17 czerwca 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 15 czerwca 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry