Naukowcy testują rośliny energetyczne na terenach zanieczyszczonych

Pełnia sezonu wegetacyjnego jest okresem intensywnych prac prowadzonych przez Zespół Remediacji Środowiska na poligonach doświadczalnych Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. W terenie prowadzone są badania nad wykorzystaniem roślin energetycznych do uprawy na glebach zdegradowanych i zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Naukowcy testują między innymi miskanta olbrzymiego, spartinę preriową, proso rózgowe, ślazowca pensylwańskiego, oraz nowatorskie genotypy miskanta nasiennego.

Mamy trzy miejsca badawcze – opowiada dr Jacek Krzyżak – W Bytomiu jest to zanieczyszczona metalami ciężkimi gleba rolnicza. W Piekarach Śląskich poletka doświadczalne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej huty cynku i ołowiu „Orzeł Biały”. Gleba jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, a wcześniej długo leżała odłogiem. Natomiast w Gliwicach mamy obszar referencyjny czyli gleba jest niezanieczyszczona. Na poletkach doświadczalnych uprawiamy kilka gatunków roślin energetycznych. Celem badań jest m.in. ocena przydatności terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych do produkcji biomasy na cele energetyczne.

Naukowcy nie tylko wykonują szereg specjalistycznych badań i pomiarów, ale także prace polowe związanych z pielęgnacją roślin i utrzymaniem plantacji w dobrej kulturze rolnej.

Oceniamy stopień zanieczyszczenia gleb, wzrost roślin i produkcję biomasy w zróżnicowanych warunkach zanieczyszczenia gleby. – mówi dr Krzyżak – Prowadzimy pomiary parametrów fizjologicznych roślin takich jak intensywność fotosyntezy, fluorescencja chlorofilu oraz zawartość barwników fotosyntetycznych w liściach. Nowoczesne urządzenia umożliwiają nam ocenę struktury łanu czy pomiar podatności magnetycznej gleby. Warto podkreślić, że aparatura została zakupiona w ramach restrukturyzacji IETU pozwoliła w znaczący sposób rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonych badań.

Prace prowadzone są w dwóch międzynarodowych projektach badawczych PHYTO2ENERGY (www.phyto2energy.eu) oraz MISCOMAR (www.miscomar.eu) jak i badań w ramach dotacji statutowej.

 

 

 

 

 

 

 


do góry