Kończymy pracę w projekcie SALUTE4CE. Webinarum podsumowujące „Miejska zielona akupunktura – sposób na wzmocnienie zielonej infrastruktury w miastach.”

Webinarium poświęcone przedstawieniu doświadczeń projektu, SALUTE4CE - Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury, było okazją do dyskusji nad obecnymi problemami w gospodarowaniu przestrzenią, w tym terenami zielonymi w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Na webinarium, które odbyło się 22 marca 2022 w formule zdalnej, gościliśmy m.in. Pana Christopha Ebermanna reprezentującego Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa Środkowa, przedstawiciela Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska - Pana Benjamina Caspara oraz przedstawiciela Ministerstwa Środowiska i Klimatu - Pana Wojciecha Augustowskiego.

Ponadto, po 3 latach realizacji projektu, partnerzy zaprezentowali rezultaty SALUTE4CE czyli: 4 Plany Działań, 2 komponenty edukacyjne - kurs e-learningowy, Podręcznik Miejskiej Zielonej Akupunktury, a przede wszystkim -16 inwestycji zrealizowanych w miastach Chorzów, Erfurt, Jena, Apolda, Weimar, Alessandria oraz Liptowski Mikułasz. Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować wszystkie założenia projektu SALUTE4CE, a idea Miejskiej Zielonej Akupunktury będzie kontynuowana w Miejskich Obszarach Funkconalnych Europy Środkowej.

Przedstawiono następujące zagadnienia:

1. Wsparcie Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA dla zintegrowanego zarządzania środowiskiem (ENG), Christophe Ebermann, Przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu, Austria

2. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030: przywracanie ekosystemów miejskich (ENG), Benjamin Caspar, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

3. Projekt SALUTE4CE– założenia projektu, cele i rezultaty (ENG), dr Anna Starzewska-Sikorska, Koordynator Projektu SALUTE4CE, IETU, Polska

4. Wsparcie transformacji miast w kierunku odporności i neutralności klimatycznej (ENG),Wojciech Augustowski, Ministerstwo Środowiska i Klimatu, Polska

5. Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście (ENG/PL), Ewelina Roszkowska, Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów, Polska

6. Wdrażanie Miejskiej Zielonej Akupunktury: Koncepcje Planów Działań i strategie wdrażania (ENG), Jessica Hemingway, dr. Juliane Mathey, dr Peter Wirth, IOER, Niemcy

7. Przykłady wdrożenia miejskiej zielonej akupunktury w Chorzowie (PL), Agata Beryt, Miasto Chorzów, Polska

8. Przykłady wdrożenia miejskiej zielonej akupunktury w Erfurcie, Jenie, Apoldzie i Weimarze (ENG), Christian Bachmann, Impulse Region, Niemcy

9. Przykłady wdrożenia miejskiej zielonej akupunktury w Alessandrii (ENG), Jody Abate, Miasto Alessandria, Włochy

10. Przykłady wdrożenia miejskiej zielonej akupunktury w Liptovský Mikuláš (ENG), Jana Kormanikova, Miasto Liptovský Mikuláš, Słowacja

11. Komponent edukacyjny SALTUTE4CE, czyli kurs e-learningowi i poradnik (ENG), dr Barbara Vojvodikova, IURS, Czechy

Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele polskich i zagranicznych: władz regionalnych i lokalnych, agencji sektorowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych, firm świadczących usługi dla jednostek publicznych, MŚP, organizacji wspierających przedsiębiorców, a także mieszkańcy miast biorących udział w projekcie.

Projekt SALUTE4CE wyszedł naprzeciw europejskim miastom, które z uwagi na swój układ funkcjonalno-przestrzenny, mają problem ze znalezieniem dużych obszarów pod tereny zielone. W projekcie SALUTE4CE przygotowano koncepcję tzw. MIEJSKIEJ ZIELONEJ AKUPUNKTURY, czyli punktowego wprowadzania zieleni do tkanki miejskiej. To podejście zostało przetestowane wśród 4 partnerów: miasto Chorzów (PL), Impulse Region, reprezentowanym przez Erfurt, Jenę, Apoldę i Weimar (GER), miasto Alessandrię (IT) oraz miasto Liptovsky Mikulas (SK). W sumie zrealizowano 16 małych inwestycji.

Film o projekcie SALUTE4CE

Projekt SALUTE4CE realizowany był w ramach Programu INTERREG dla Europy Środkowej. Koordynatorem projektu był Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. W projekcie zaangażowanych było 10 partnerów z 5 krajów: Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy i Polska.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html


Przydatne informacje

Broszura Salute4CE (pdf)

Program Webinarium SALUTE4CE (pdf)

Polityka prywatności IETU dot. Webinarium SALUTE4CE (pdf)


Kontakt

Marta Fudała, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
e-mail: , tel: +48 32 254-60-31 wew.139

 

 


do góry