Warsztaty projektu TExTOUR – określenie MISJI, WIZJI i CELÓW dla strategii rozwoju turystyki kulturowej oraz zidentyfikowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego – 21.04.2022

Projekt TExTOUR nabiera rozpędu, w tym roku przygotowujemy Plan działań i strategię na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej dla naszego tarnogórskiego obszaru pilotażowego. Strategia będzie tworzona w trybie warsztatowym, z udziałem interesariuszy. Dlatego chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na warsztat #1, który odbędzie się 21 kwietnia 2022 w godzinach 10:00 – 13:00 w Bistro Kopalni Srebra ul. Szczęść Boże 81, 42-600 Tarnowskie Góry

Jest to pierwszy z trzech warsztatów, a jego celem będzie określenie MISJI, WIZJI i CELÓW dla strategii rozwoju turystyki kulturowej oraz zidentyfikowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do osób mających wpływ na rozwój turystyki kultury i edukacji na obszarze pilotażowym, w szczególności do przedstawicieli Lokalnej Organizacji Turystycznej, samorządów lokalnych i regionalnych, przedstawicieli oświaty, organizacji pozarządowych.

Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona, dlatego uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności do dnia 15 kwietnia na adres e-mail .

 

Agenda spotkania

10:00 – 10:20 | Powitanie uczestników

10:20 – 10:40 | ‘Ice breaker’ – pytania na przełamanie lodów

10:40 – 11:20 |Ćwiczenie I | Definiowanie MISJI, WIZJI i CELÓW

11:20 – 11:35 Przerwa kawowa

11:35 – 12:35 | Ćwiczenie II | Identyfikowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w obszarze pilotażowym

12:35 – 12:45 | Podsumowanie

12:45  | Poczęstunek

 

Kilka słów o projekcie

Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w gospodarkach wielu krajów, stanowi około 35% całego sektora turystycznego i jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu gospodarek wielu krajów Europejskich. Jej rozwój bazuje na potencjale kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Projekt TExTOUR jest ukierunkowany na rozwój tego potencjału w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. W trakcie trwania czteroletniego Projektu zostanie opracowane szerokie spektrum metod, procedur narzędzi oraz usług, wzmacniających potencjał rozwojowy turystyki kulturowej, a także opracowanie Europejskiego Planu działań na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej (EU Action Plan for Cultural Tourism Development). Wśród regionów wybranych do Projektu znalazły się również te, które charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe, w tym region Górnego Śląska wraz ze wskazanym obszarem pilotowym, którym jest Zabytkowa Kopalnia Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach.

Realizatorem Projektu jest Konsorcjum składające się z 18 partnerów z 11 krajów, w tym 8 państw UE i 3 partnerów zewnętrznych (Liban, Bośnia i Ukraina). Dodatkowo przy realizacji działań w ramach Laboratoriów Turystyki Kulturowej, Projekt będzie współpracował z partnerami lokalnymi i regionalnymi przy realizacji działań pilotażowych.

Więcej informacji o projekcie TExTOUR

 

 


do góry