Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”, Katowice 27-28.01.2020

Pula środków europejskich, która ma zostać przeznaczona na transformację gospodarczą to 7,5 mld euro. Elisa Ferreira, komisarz ds. polityki regionalnej i reform poinformowała w Katowicach, że Polska może otrzymać 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

27 stycznia br. odbyło się w Katowicach spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i możliwościach, jakie może dać on polskim regionom w przechodzeniu na „zieloną” gospodarkę. Inicjatorką i gospodynią spotkania była Elisa Ferreira, Komisarz ds. polityki regionalnej i reform. W dyskusji uczestniczyli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister funduszy i polityki regionalnej UE, Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Polska jest pierwszym państwem członkowskim UE, w którym fundusz został oficjalnie zaprezentowany podczas otwartego spotkania z zainteresowanymi środowiskami.

Elisa Ferreira podkreśliła, że nie tylko Europa, cały świat stoją na krawędzi rewolucji przemysłowej napędzanej zmianami klimatu zmieni wszystko: sposób pracy, transportu, konsumpcji – cały sposób życia. Jednocześnie obecna sytuacja stwarza nowe szanse, dlatego Komisja Europejska proponuje nie tylko plan klimatyczny, ale także strategię do tworzenia nowych norm, standardów i technologii dla rozwoju.

Komisja Europejska proponuje mechanizmy transformacyjne, a więc chcemy zainwestować 7,5 mld euro, z czego Polska otrzyma 2 mld euro w celach transformacyjnych – powiedziała Elisa Ferreira.To nowa propozycja w odniesieniu do istniejących funduszy europejskich; również, jeśli chodzi o skalę problemów i potrzeb, jakie mamy w Polsce. Po pierwsze, musimy zredukować ilość gazów cieplarnianych, a także zająć się zmianą sposobu pracy tych osób, które utracą dotychczasowe zatrudnienie.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister funduszy i polityki regionalnej oceniła, że nie są to wystarczające środki w stosunku do potrzeb, jednocześnie podkreśliła, że Polska chce rozmawiać i szukać możliwie najlepszych rozwiązań.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej transformacji uzupełnią fundusze strukturalne, a także współfinansowanie krajowe. Przedstawicielka Komisji Europejskiej zaznaczyła, że szacowany ogólny poziom inwestycji powinien osiągnąć ok. 100 mld euro. Podkreśliła, że udział Polski w tej puli powinien przełożyć się – na ok. 26-27 mld euro.

Prezentacja była częścią konferencji „W kierunku zielonej gospodarki – wymiana doświadczeń europejskich regionów górniczych”, zorganizowanej z inicjatywy samorządu województwa śląskiego 27-28 stycznia br. w Katowicach. Uczestnicy konferencji  rozmawiali o przyszłości europejskich regionów górniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką.

W spotkaniu i konferencji wzięli m.in. udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych. IETU reprezentowali dr hab. Jan Skowronek, Dyrektor IETU, mgr inż. Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU (która uczestniczyła jako panelistka w sesji konferencyjnej "Rewitalizacja – jak przywrócić do życia tereny pogórnicze") oraz dr hab. Wojciech Bąba.

Dodatkowe informacje na temat planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (w tym odnośnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji) dostępne są na stronie KE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_17

Zobacz relacje:

 


do góry