IV Colloquium Przyszłość śląskich miast – Katowice, 4 marca 2020. IETU – współorganizator colloquium zaprasza do udziału w wydarzeniu

IV Colloquium Przyszłość śląskich miast

Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich

pod honorowym patronatem

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka - Prezesa Oddziału PAN w Katowicach
Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego - Przewodniczącego KPZK PAN
w Warszawie
Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, przy współudziale Biblioteki Śląskiej w Katowicach serdecznie zapraszają na IV edycję IV Colloquium Przyszłość śląskich miast - Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich, które odbędzie się w Katowicach - 4 marca 2020.

W Panelu – Marka i wizerunek miast - wyznaczniki przestrzenne i środowiskowe, wezmą udział przedstawicielki IETU: dr inż. arch. Justyna Gorgoń oraz Wanda Jarosz.

Cele

 • Poszerzenie wiedzy o praktyce budowania marki miast śląskich.
 • Określenie skali i zakresu zmiany tożsamościowo-wizerunkowej miast śląskich.
 • Inicjowanie dyskusji o zmianach postrzegania miast Górnego Śląska i o działaniach służących przezwyciężeniu stereotypu miast i regionu.

Wątki tematyczne

 • Teoretyczne aspekty oraz wyznaczniki marki i wizerunku miasta.
 • Co było, co jest, a co może być marką miast.
 • Postrzeganie miast śląskich przez mieszkańców i inwestorów.
 • Współtworzenie przez miasta marki i wizerunku aglomeracji oraz obszaru metropolitalnego.
 • Miejsce marki i wizerunku w zarządzaniu miastem.
 • Wizerunek miasta w marketingu terytorialnym.

Data i miejsce obrad

 • Katowice, 4 marca 2020
 • Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1 (wjazd na parking od strony ul. Granicznej)
  Audytorium Parnassos

 

Program ramowy

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.30 Przywitanie Uczestników i otwarcie Colloquium

9.30 - 10.15 Panel I – Managerowie wizerunku miasta z udziałem władz miejskich

10.15 - 11.15 Panel II – Marka i wizerunek miast - wyznaczniki przestrzenne i środowiskowe

11.15 - 12.00 Dyskusja plenarna – Marka i wizerunek miast śląskich

12.00 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.00 Wystąpienie programowe prof. dr hab. Tomasza Komornickiego

14.00 - 15.00 Panel III – Marka i wizerunek - wyznaczniki społeczne, ekonomiczne, zarządcze

15.00 - 16.00 Dyskusja plenarna – Marka i wizerunek miast śląskich

16:00 – 16.15 Zakończenie Colloquium

Harmonogram zgłoszeń i zasady uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 21 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres:

Colloquium ma formę moderowanej dyskusji prowadzonej zarówno przez panelistów, jak i pozostałych uczestników obecnych na sali. Nie przewiduje się wystąpień z referatami z wyjątkiem wprowadzenia referatu programowego.

Organizatorzy umożliwiają doktorantom i asystentom udział w wydarzeniu z posterem wpisującym się w tytuł panelu i wątki tematyczne IV Colloquium.

Otrzymane zgłoszenia będą potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Państwa adres.

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł (1-dniowy udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch) należy uiścić do dnia 21 lutego 2020 r. na konto:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING Bank Śląski S.A. Katowic
nr 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
z dopiskiem „IV Colloquium, imię i nazwisko uczestnika”.

Przewidziano bezpłatny udział studentów oraz asystentów i doktorantów Uczelni Współorganizatorów.

Sekretariat

mgr Justyna Szymańska, adres e-mail: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

mgr Monika Janiszek
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Organizatorzy

 

 

 


do góry