Monografia – Obszary miejsko-przemysłowe wobec zmian klimatu na przykładzie miast centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

„Zmiany klimatu i ich skutki są odnotowywane w różnych obszarach oraz w wielu aspektach życia codziennego ludzi, regionów oraz państw. W szczególnej sytuacji znalazły się miasta i obszary zurbanizowane, które niezależnie od swojego położenia geograficznego doświadczają zagrożeń związanych ze zmianami klimatu – ekstremalnych temperatur, fal upałów, intensywnych opadów deszczu, suszy, huraganów, powodzi. Zagrożenia te są potęgowane przez specyficzne procesy i uwarunkowania właściwe obszarom miejskim.” – pisze we wstępie do publikacji dr inż. arch. Justyna Gorgoń.

Nowa publikacja autorstwa zespołu ekspertów z IETU oraz firmy Arcadis zatytułowana „Obszary miejsko-przemysłowe wobec zmian klimatu na przykładzie miast centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” zwraca uwagę na konieczność współpracy między miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i dążenie do rozwiązań systemowych pozwalających skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.

Monografia jest adresowana do mieszkańców oraz władz samorządowych miast zlokalizowanych w najbardziej zurbanizowanym obszarze Polski. Zapraszamy do lektury w Bibliotece Cyfrowej IETU. Publikacja jest ogólnodostępna po zalogowaniu się.

Publikacja powstała m.in. na bazie prac własnych prowadzonych w IETU oraz w ramach współpracy IETU i firmy Arcadis, zainicjowanej przy realizacji projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców”.

Monografia ukazała się w serii Prace i studia, wydawanej przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.


do góry