Kongres Polityki Miejskiej, Kielce 14-16.11.2019

Na Kongresie Polityki Miejskiej, który odbył się w Kielcach 14-16 listopada 2019, w panelu dyskusyjnym „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu”, dyskutowano m.in. nad Raportem roboczym grupy eksperckiej Kongresu Polityki Miejskiej ds. środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Raport zawiera rekomendowane działania, rozwiązania, które służyłyby rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów, pola integracji z wybranymi politykami sektorowymi, a także wskazane przez ekspertów sposoby integracji KPM z regionalnymi i lokalnymi politykami miejskimi.

W dyskusji udział wzięli recenzenci Raportu - dr inż. arch. Justyna Gorgoń z IETU oraz prof. Jakub Kronenberg z Fundacji Sendzimira.

Charakterystykę zjawiska powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła na obszarze aglomeracji śląskiej zaprezentował w formie posteru zespół autorski IETU: dr Joachim Bronder, dr Janina Fudała, prof. IETU, mgr Marta Fudała. W opracowaniu przestrzennego rozkładu terenów o podwyższonej temperaturze powierzchni gruntu posłużyła analiza zdjęć satelitarnych pochodzących z satelitów Landsat.

Kongres Polityki Miejskiej 2019 to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich na wszystkich poziomach zarządzania oraz przy współudziale jak najszerszego grona osób, instytucji i środowisk zaangażowanych w problematykę zrównoważonego rozwoju miast. Główne tematy konferencji to: nowa krajowa polityka miejska w Polsce, transport i mobilność miejska, mieszkalnictwo, kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej oraz środowisko i adaptacja do zmian klimatu.

Więcej informacji na temat Kongresu na https://kongres.miasta.pl/

 

 


do góry