Zaproszenie na otwarte seminarium IETU – Projekt LUMAT – co nowego wniósł w gospodarowanie terenami jako zasobem w obszarach miejskich, Katowice 12.12.2019

Prowadzący: dr Anna Starzewska-Sikorska – IETU

Idea projektu LUMAT – Zastosowanie zrównoważonej gospodarki terenami w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem w miejskich obszarach funkcjonalnych – powstała na tle problemów środowiskowych związanych z gospodarowaniem terenami w obszarach miejskich, szczególnie w Europie Środkowej. Można tu wymienić kilka najważniejszych: nadmierne wykorzystywanie terenów, tzw. rozlewanie się miast, uszczelnienie powierzchni w miastach, tereny poprzemysłowe i zdegradowane tzw. brownfields oraz nadmierny wzrost obszarów zurbanizowanych w stosunku do liczby mieszkańców.

W projekcie zastosowane zostały metody i narzędzia zintegrowanego zarządzania terenami jako zasobem środowiska w celu wzmocnienia zrównoważonej gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Główne rezultaty projektu stanowią odpowiedź na potrzeby w zakresie poprawy gospodarowania zasobami przestrzeni w miejskich obszarach funkcjonalnych. Opracowane plany działań odnoszą się do zarządzania terenami w miejskich obszarach funkcjonalnych, przy czym każdy z nich prezentuje rozwiązania odzwierciedlające lokalną specyfikę w postaci najważniejszych zagrożeń. Oprócz planowanych działań technicznych ważną częścią były także działania ze sfery organizacyjnej. Obejmowały szkolenia, spotkania, konsultacje przy użyciu nowoczesnych narzędzi komunikacji. Tu należy także wymienić działania zmierzające do powołania struktur zarządzania, które w przyszłości będą realizowały wdrożenie planów działań.

Akcje pilotowe stanowiły części planów działań i były przedstawione w szczegółowych dokumentach, a w dwóch przypadkach były to konkretne inwestycje. Jedna z nich to zrewitalizowana hałda w Rudzie Śląskiej a druga to odtworzenie naturalnego parku na zdegradowanym fragmencie lasu w Trnavie na Słowacji.

Więcej informacji o projekcie LUMAT na stronie internetowej projektu - https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html

 

Data i miejsce seminarium: 
12 grudnia 2019, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully EncodedEncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 10 grudnia 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach IETU


do góry